Tĩnh vật
Tĩnh vật
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
$435
Tĩnh vật
Tĩnh vật 1
Hoa quả mùa hè
Những trái táo của bạn Sóc
Tĩnh vật quả
Tĩnh vật 2
Sắc vàng
Hoa đồng tiền
Cúc vàng
Hoa tĩnh vật
Hoa sứ đỏ
Tĩnh vật mùa thu
Trà sen tây hồ
Sớm Mai
Hoa hướng dương với đồ xưa
THIÊN ĐỊA NHÂN
Một sớm mùa thu
Tĩnh Vật
SEN SỚM
Tĩnh vật
Hoa sơn quỳ
Nồng Nàn
Tĩnh vật 3
Hoa xương rồng
THẮM
Hoài niệm 2
Góc quê
Đào Xuân
Hoa nắng
Hoa hướng dương