THẮM
Đã bán
THẮM
Sơn dầu / 2018 / C 49 × R 94
Đà Nẵng
Một sớm mùa thu
Khe thác Hin Lạp
Tĩnh vật hoa vàng
Bến sông quê
Hoa hướng dương với đồ xưa
Hồng Xuân
Ao quê
Bến sống quê
Đi nương
Cơn Giông
Hoa đỏ
Phong cảnh 1
Hương thơm của hoa hồng
Dòng sông êm đềm
Bến xưa
ĐẤT VIỆT II
Góc quê bừng sáng
SEN SỚM
Kết hợp 8
Hoa nắng
Góc quê
Chân dung 2
Quê nhà bạn
Lên rẫy
Mùa gặt
Hoa layon 1
Tĩnh vật 5
Chiều xuân 2
Nữ sinh viên
Xuống chợ