Hoa nắng
Hoa nắng
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 80
Hoa quả mùa hè
Tĩnh vật mùa thu
Một sớm mùa thu
Tĩnh vật
THIÊN ĐỊA NHÂN
Hoa sứ đỏ
Tĩnh
Hoa đồng tiền
Tĩnh vật 13
THẮM
Tĩnh vật quả
Sớm Mai
Hoa tĩnh vật
Tĩnh vật 1
Tĩnh vật 2
Những trái táo của bạn Sóc
Hoa đỗ quyên
Sắc vàng
Tĩnh vật 5
Hoa hướng dương với đồ xưa
Hồng Xuân
Tĩnh vật
Cúc vàng
Tĩnh vật
QUẢ VƯỜN NHÀ
Đào Xuân
Hoa xương rồng
Nồng Nàn
Tĩnh vật hoa vàng
Tĩnh vật 4