Hoa đồng tiền
Đã bán
Hoa đồng tiền
Sơn mài / 2016 / C 40 × R 60
$370
Bản in
Bến sông quê
THẮM
Hồng Xuân
Bến sống quê
Hoa hướng dương với đồ xưa
Một sớm mùa thu
Ao quê
Tĩnh vật hoa vàng
Khe thác Hin Lạp
Hương thơm của hoa hồng
Phong cảnh
Cơn Giông
Hoa đỏ
Về thôi
Phong cảnh 1
Nữ sinh viên
Góc quê
Góc quê bừng sáng
Chiều xuân 2
Xuống chợ
Phố cổ 2
ĐẤT VIỆT II
Mùa gặt
Lên rẫy
Nhạt nắng
Hoa layon 1
Chân dung 2
Hoa xương rồng
Hoa hướng dương
Hoa nắng