Hoa nắng
Hoa nắng
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 30
Một sớm mùa thu
Tĩnh vật mùa thu
Hoa quả mùa hè
Tĩnh vật
Tĩnh vật 2
Hoa tĩnh vật
Tĩnh vật 1
Tĩnh vật quả
THẮM
Hoa hướng dương với đồ xưa
Sớm Mai
Hoa đỗ quyên
Tĩnh vật
Sắc vàng
Tĩnh
Những trái táo của bạn Sóc
Cúc vàng
Tĩnh vật
Hoa sứ đỏ
THIÊN ĐỊA NHÂN
Hồng Xuân
Hoa đồng tiền
Tĩnh vật 13
Tĩnh vật 5
SEN SỚM
Tĩnh vật 4
Đào Xuân
Tĩnh vật hoa vàng
Hồng môn
Trà sen tây hồ