Hoa nắng
Hoa nắng
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 30
Ao quê
THẮM
Tĩnh vật hoa vàng
Bến sông quê
Hoa hướng dương với đồ xưa
Khe thác Hin Lạp
Một sớm mùa thu
Bến sống quê
Hồng Xuân
Hương thơm của hoa hồng
Mùa gặt
ĐẤT VIỆT II
Phong cảnh 1
Hoa đỏ
Phong cảnh
Nữ sinh viên
Chân dung 1
Phố cổ 2
Xuống chợ
SEN SỚM
Góc quê bừng sáng
Hoa hướng dương
Hoa layon 1
Nhạt nắng
Chân dung 2
Kết hợp 8
Tĩnh vật 5
Về thôi
Cơn Giông
Hoa xương rồng