Hoa nắng
Hoa nắng
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 30
Tĩnh vật mùa thu
Hoa quả mùa hè
Một sớm mùa thu
Tĩnh vật
Cúc vàng
Hoa đồng tiền
Hồng Xuân
Hoa sứ đỏ
THẮM
Tĩnh vật 5
Hoa tĩnh vật
Tĩnh vật
Tĩnh
Tĩnh vật 1
Hoa hướng dương với đồ xưa
THIÊN ĐỊA NHÂN
Những trái táo của bạn Sóc
Tĩnh vật
Hoa đỗ quyên
Sắc vàng
Sớm Mai
Tĩnh vật 2
Tĩnh vật 13
Tĩnh vật quả
ĐẤT VIỆT II
Đào Xuân
Nồng Nàn
QUẢ VƯỜN NHÀ
Hoa xương rồng
Tĩnh vật hoa vàng