SEN SỚM
SEN SỚM
Sơn dầu / 2018 / C 49 × R 58
Đà Nẵng
$435
Hồng Xuân
Khe thác Hin Lạp
Tĩnh vật hoa vàng
Bến sông quê
Hoa hướng dương với đồ xưa
Một sớm mùa thu
Ao quê
Bến sống quê
THẮM
Dòng sông êm đềm
Về thôi
Nhạt nắng
Hương thơm của hoa hồng
Nữ sinh viên
Hoa đỏ
Đi nương
Phố cổ 2
ĐẤT VIỆT II
Ngõ quê chiều hè
Kết hợp 8
Phong cảnh
Hoa xương rồng
Quê nhà bạn
Mùa gặt
Hoa layon 1
Cơn Giông
Chân dung 2
Lên rẫy
Hoa hướng dương
Hoa nắng