Trần Lê Nam

Gallery nghệ sỹ
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Đã bán
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Lụa / 2018 / C 42 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 5 (Liên Ngư)
Đã bán
Sen và cá 5 (Liên Ngư)
Lụa / 2019 / C 55 × R 110
Thừa Thiên Huế
Nhà của Pao
Nhà của Pao
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
Bản Lao Sa
Bản Lao Sa
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
Sa Pa
Sa Pa
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 70
Mèo vạc
Mèo vạc
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
Chiều quê
Chiều quê
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
Sen và cá 4
Đã bán
Sen và cá 4
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 3
Đã bán
Sen và cá 3
Lụa / 2018 / C 43 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 2 (Liên ngư)
Sen và cá 2 (Liên ngư)
Lụa / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Sen và cá 1 (Liên ngư)
Đã bán
Sen và cá 1 (Liên ngư)
Lụa / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
Lưu luyến
Lưu luyến
Sơn mài / 2016 / C 160 × R 80
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Màu bột / 2000 / C 79 × R 54
Quảng Ninh
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Màu nước / 2018 / C 60 × R 40
Quảng Ninh
Trung thu
Trung thu
Lụa / 2006 / C 65 × R 85
Quảng Ninh
Sen
Đã bán
Sen
Màu nước / 2018 / C 60 × R 40
Quảng Ninh
Tĩnh vật hoa sen
Tĩnh vật hoa sen
Màu nước / 2018 / C 42 × R 29.7
Quảng Ninh
Bản in
Sen hồng
Sen hồng
Acrylic / 2019 / C 40 × R 82
Quảng Ninh
Sóng & Đá
Đã bán
Sóng & Đá
Màu nước / 2016 / C 39 × R 110
Hải Phòng