Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
dân tộc 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Bản sắc vùng cao
Bản sắc vùng cao
Acrylic / 2015 / C 80 × R 240
$652
Đợi
Đã bán
Đợi
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
Ngại ngùng
Ngại ngùng
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 80
$3,522
Cho thuê
Chiều nghiêng
Chiều nghiêng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,565
Tình bạn
Tình bạn
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 90
$4,565
Cho thuê
Phong cảnh miền núi 1
Phong cảnh miền núi 1
Sơn mài / 2013 / C 80 × R 180
$8,261
Cô gái "Lự"
Đã bán
Cô gái "Lự"
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 40
$1,217
Phong cảnh Lũng Cú
Phong cảnh Lũng Cú
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
$7,391
Ký ức tuổi thơ
Ký ức tuổi thơ
Acrylic / 2016 / C 110 × R 111
$652
Cô bé H'Mông 1
Cô bé H'Mông 1
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$3,500
Cho thuê
Mùa đông qua
Mùa đông qua
Acrylic trên lụa / 2019 / C 88 × R 83
Thái Nguyên
$870
Phụ nữ vùng cao
Phụ nữ vùng cao
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
$1,826
Bản in
Xuống chợ
Xuống chợ
Acrylic / 2018 / C 60 × R 80
$891
Cho thuê
Em bé ăn quà
Em bé ăn quà
Màu nước / 2018 / C 56 × R 38
Hà Nội
$870
Bản in
Em bé Mèo
Em bé Mèo
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$3,500
Cho thuê
Lên non
Lên non
Acrylic / 2018 / C 70 × R 90
$304
Sắc màu truyền thống
Sắc màu truyền thống
Acrylic / 2015 / C 110 × R 222
$1,087
Mùa vàng
Mùa vàng
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 80
$652
Bản in
Đam mê
Đam mê
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 80
Hai chị em
Hai chị em
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 70
$2,826
Cho thuê