Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nude 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Đàn bà 1
Đàn bà 1
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 40 × R 50
Hà Nội
$283
Nude - 2020
Nude - 2020
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 60
$609
Cho thuê
Vườn xuân 11
Vườn xuân 11
Acrylic / 2020 / C 70 × R 70
Đồng Nai
$522
Cô đơn 2
Cô đơn 2
Tổng hợp / 2020 / C 120 × R 72
$870
Bản in
Mơ hoa
Mơ hoa
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 50
$522
Bên sen
Đã bán
Bên sen
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
$1,304
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 80
Nude nằm võng
Nude nằm võng
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Selfie
Giới thiệu
Selfie
Mực / 2018 / C 50 × R 40
Cái Nhìn 2
Cái Nhìn 2
Sơn dầu / 2019 / C 106 × R 167
$870
Bản in
Giấc mơ
Giấc mơ
Lụa / 2016 / C 70 × R 120
$217
Xuân thì
Xuân thì
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 90 × R 70
$826
Vườn xuân 13
Vườn xuân 13
Acrylic / 2020 / C 70 × R 90
Đồng Nai
$587
Tiên Dung
Tiên Dung
Sơn dầu trên Toan / 2003 / C 100 × R 80
$652
Cho thuê
Vườn xuân 14
Vườn xuân 14
Acrylic / 2020 / C 58 × R 79
Đồng Nai
$522
Tắm
Tắm
Tổng hợp / 2020 / C 120 × R 72
$870
Nude
Giới thiệu
Nude
Mực / 2019 / C 41 × R 27
Nude
Nude
Acrylic / 2020 / C 40 × R 40
$435
Tắm
Giới thiệu
Tắm
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 120
Nude 66
Nude 66
Gốm / 2016 / C 40 × R 18
$348
Không tên
Không tên
Giấy Dó / 2020 / C 48 × R 32
Vườn xuân 15
Vườn xuân 15
Acrylic / 2020 / C 61 × R 61
Đồng Nai
$478
Di sản văn hóa
Di sản văn hóa
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 80 × R 100
$652
Cho thuê
Hiệu ứng cánh bướm 2
Hiệu ứng cánh bướm 2
Sơn / 2020 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
$391
Mộng du
Giới thiệu
Mộng du
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
Cho thuê
Cái nhìn mới
Cái nhìn mới
Sơn dầu / 2018 / C 110 × R 80
$1,304
Bản in
After the pandemic
After the pandemic
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 40
$826
Cho thuêBản in
Nude with Vurgo Style no.1
Nude with Vurgo Style no.1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 50 × R 40
$826
Cho thuêBản in
Tịnh Văn
Tịnh Văn
Canvas / 2019 / C 100 × R 130
Bình Phước
$435
Cho thuê
Trăng
Trăng
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
$3,378
Cô đơn 3
Cô đơn 3
Tổng hợp / 2020 / C 120 × R 72
$870
Bản in
Vườn xuân 12
Vườn xuân 12
Acrylic / 2020 / C 92 × R 122
Đồng Nai
$652
Cô gái trong phòng ngủ
Cô gái trong phòng ngủ
Canvas / 2020 / C 40 × R 40
$522
Xuân thì
Xuân thì
Canvas / 2010 / C 60 × R 90
$261
Bản in
Ký ức tháng Ba.
Ký ức tháng Ba.
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 80 × R 90
Hà Nội
$696
Mùa
Mùa
Canvas / 2019 / C 140 × R 120
Bình Phước
$652
Mùa hoa Hoàng hậu
Mùa hoa Hoàng hậu
Sơn / 2020 / C 130 × R 80
Đắk Lắk
$348
Cho thuêBản in
Cô đơn 3
Cô đơn 3
Tổng hợp / 2020 / C 120 × R 72
$957
Bản in