Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Con người 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Ngày Sum vầy
Ngày Sum vầy
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Cho thuêBản in
Người đánh cắp mặt trăng
Người đánh cắp mặt trăng
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Những Người Đàn Ông
Những Người Đàn Ông
Acrylic / 2020 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người Thầm lặng 5
Người Thầm lặng 5
Acrylic / 2021 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Nhân Chứng Của Thời Gian
Nhân Chứng Của Thời Gian
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chân dung 1.14
Chân dung 1.14
Acrylic / 2014 / C 60 × R 60
Em bé 71.15
Em bé 71.15
Acrylic / 2015 / C 108 × R 89
Tiền Ảo
Tiền Ảo
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 120 × R 100
Cho thuêBản in
Xuân thì
Xuân thì
Sơn mài / 2021 / C 92 × R 73
Người thầm lặng 6
Người thầm lặng 6
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoa trinh nữ
Hoa trinh nữ
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 90
Ngõ 77.15
Ngõ 77.15
Acrylic / 2015 / C 133 × R 133
Em
Em
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 70
Người thầm lặng 8
Người thầm lặng 8
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Sen nở muộn
Sen nở muộn
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 70
Nude 73.15
Nude 73.15
Sơn dầu / 2015 / C 67 × R 133
Người thầm lặng 1
Người thầm lặng 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bên đầm sen
Bên đầm sen
Sơn mài / 2020 / C 100 × R 75
Lời ru
Lời ru
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
Đám rước 46.14
Đám rước 46.14
Acrylic / 2014 / C 115 × R 147
Búi tóc
Búi tóc
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 100 × R 75
Người thầm lặng 2
Người thầm lặng 2
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trong và ngoài
Trong và ngoài
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người chiến thắng
Người chiến thắng
Acrylic / 2020 / C 55 × R 45
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoa dâm bụt
Hoa dâm bụt
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 90
Cánh đồng ruộng muối quê 3
Cánh đồng ruộng muối quê 3
Tổng hợp / 2021 / C 60 × R 82
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Hương mùa hạ
Hương mùa hạ
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 90
Chân dung 2.14
Chân dung 2.14
Acrylic / 2014 / C 60 × R 60
under
under
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
Cho thuêBản in
Hoa phù dung 2
Hoa phù dung 2
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 90
Thả Trâu (Sung Túc Tân Sửu)
Thả Trâu (Sung Túc Tân Sửu)
Chất liệu mới / 2020 / C 60 × R 82
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Hoa biển
Hoa biển
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Búi tóc
Búi tóc
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 75
Người rao bán cảm xúc
Người rao bán cảm xúc
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đám rước 44.14
Đám rước 44.14
Sơn dầu / 2014 / C 126 × R 155
Người thầm lặng 7
Người thầm lặng 7
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Mong manh.
Mong manh.
Lụa / 2021 / C 80 × R 50
Hà Nội