Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Con người 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Miền ký ức
Miền ký ức
Sơn dầu / 2020 / C 40 × R 30
$174
Bản in
For sale
For sale
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 120
$652
Cho thuêBản in
Hẹn hò
Hẹn hò
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$3,378
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2020 / C 83 × R 90
$3,043
CỬA BIỂN
CỬA BIỂN
Đồng / 1998 / C 36 × R 20
$1,435
HẠT MẦM
HẠT MẦM
Đồng / 1997 / C 25 × R 23
$1,435
“Nhìn”
Giới thiệu
“Nhìn”
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 25 × R 35
Quảng Bình
Bản in
Thăng Long văn hiến
Thăng Long văn hiến
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
$522
Cho thuêBản in
Chung Sức
Giới thiệu
Chung Sức
Chất liệu mới / 2020 / C 30 × R 42
Bà Rịa - Vũng Tàu
MÙA XUÂN
MÙA XUÂN
sơn mài trên gỗ / 2017 / C 122 × R 122
$2,696
Sông quê
Sông quê
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 120
$3,478
Cầu mưa
Đã bán
Cầu mưa
Sơn mài / 2013 / C 75 × R 100
Em bé Hmong
Em bé Hmong
Sơn mài / 2020 / C 100 × R 60
$2,252
Tắm
Giới thiệu
Tắm
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 120
NGẪM
NGẪM
Đồng / 1997 / C 17 × R 30
$1,435
Trăng
Trăng
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
$3,378
Ngày vô định
Ngày vô định
In độc bản / 2019 / C 30 × R 40
$109
Cho thuêBản in
Phố cổ Hà Nội
Phố cổ Hà Nội
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 145
$5,217
Cô gái Hmong
Cô gái Hmong
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 72 × R 71
Hải Phòng
$435
Biêng
Biêng
Bản in khắc gỗ / 2015 / C 45 × R 60
Gia Lai
$130
Bản in
Thanh niên xung phong
Thanh niên xung phong
Acrylic / 2010 / C 170 × R 110
Hải Dương
$2,417
Sông trăng
Sông trăng
Sơn mài / 2020 / C 122 × R 366
$7,043
Cho thuê
Mịt mờ nhưng không công khai
Mịt mờ nhưng không công khai
Lụa / 2020 / C 50 × R 90
$435
Cho thuêBản in
Cô bé mặc váy đỏ
Giới thiệu
Cô bé mặc váy đỏ
Sơn dầu / 2019 / C 35 × R 25
Quảng Bình
Bản in
Nàng Dâu
Nàng Dâu
Acrylic / 2009 / C 170 × R 110
Hải Dương
$4,835
Được mùa
Được mùa
Sơn mài / 2012 / C 80 × R 100
$4,500
Yếm thắm
Yếm thắm
Canvas / 2019 / C 80 × R 80
$109
Bản in
Về miền tuổi thơ
Về miền tuổi thơ
Canvas / 2004 / C 60 × R 40
$87
Bản in
Cổ Thành Tháng 7
Cổ Thành Tháng 7
Acrylic / 2020 / C 70 × R 70
Quảng Trị
$348
Cho thuêBản in
Cánh đồng ruộng muối quê
Cánh đồng ruộng muối quê
Chất liệu mới / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
$522
Cho thuêBản in
NỤ HÔN
NỤ HÔN
Đồng / 1997 / C 28 × R 15
$1,435
MÙA ĐÔNG
MÙA ĐÔNG
sơn mài trên gỗ / 2017 / C 122 × R 122
$2,696
Sắc xuân
Sắc xuân
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
$3,043
DẬY THÌ
DẬY THÌ
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 100 × R 100
$1,087
Vô Thứ ( bộ 4 Tp )
Vô Thứ ( bộ 4 Tp )
In độc bản / 2019 / C 30 × R 40
$391
Cho thuêBản in
Màu thời gian
Màu thời gian
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 80
$3,378