Bối rối

 • Acrylic / 2019
 • C 80 × R 60 × S 3 cm
Đã bán
 • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
 • Thanh toán đảm bảo
 • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
 • Hotline: (+84) 98 5522 662
502
Lượt xem
1
Yêu thích

Bối rối

 • Acrylic / 2019
 • C 80 × R 60 × S 3 cm
Chất liệu in:
Kích thước in:
3,220,000 vnđ
Đã bán
 • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
 • Thanh toán đảm bảo
 • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
 • Hotline: (+84) 98 5522 662
502
Lượt xem
1
Yêu thích

Artist artwork

Artist information

Works by the same artist

Trường xưa
Trường xưa
Acrylic / 2019 / C 60 × R 90
$652
Bản in
Tắm
Tắm
Acrylic / 2019 / C 80 × R 180
$2,174
Bản in
Mùa thay lá
Đã bán
Mùa thay lá
Acrylic / 2019 / C 90 × R 60

Works of the same type

Sen đồng
Sen đồng
Acrylic / 2020 / C 80 × R 100
Quảng Trị
$348
Cho thuêBản in
Chiến sĩ 4.0
Chiến sĩ 4.0
Acrylic / 2020 / C 60 × R 60
Cổ Thành Tháng 7
Cổ Thành Tháng 7
Acrylic / 2020 / C 70 × R 70
Quảng Trị
$348
Cho thuêBản in
Nude
Nude
Acrylic / 2020 / C 40 × R 40
$435

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.