Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Phụ nữ 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Mùa xuân
Mùa xuân
Sơn dầu / 2015 / C 120 × R 90
Hà Nội
$435
Sen Tàn
Sen Tàn
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
Hà Nội
$313
Suối tóc Hương Giang
Suối tóc Hương Giang
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Cụ già vùng cao
Cụ già vùng cao
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
$1,043
Mùa xuân
Mùa xuân
Giấy Dó / 2018 / C 80 × R 65
Màu mây tím
Màu mây tím
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348
Tuổi 13
Tuổi 13
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
$870
Bản in
Suy tư
Suy tư
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 65 × R 65
$1,000
Hái Sen
Hái Sen
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 100
$1,261
Gái quê
Gái quê
Sơn dầu / 2014 / C 100 × R 100
Hà Nội
$435
Dưới ánh trăng thu
Dưới ánh trăng thu
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 90
$1,348
Thiếu nữ mùa xuân
Thiếu nữ mùa xuân
Sơn dầu trên Toan / 2006 / C 60 × R 80
$304
Cho thuê
Hương Giang tôn nữ
Hương Giang tôn nữ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348
Màu hoàng kim
Màu hoàng kim
Sơn dầu / 2018 / C 130 × R 130
$2,000
Mùa thu
Đã bán
Mùa thu
Giấy Dó / 2008 / C 70 × R 50
Hà Nội
Mùa hạ
Mùa hạ
Giấy Dó / 2018 / C 80 × R 65
Phái đẹp
Phái đẹp
Sơn dầu trên Toan / 2007 / C 60 × R 80
$304
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Hà Nội
$435
Cho thuêBản in
Buổi sáng
Buổi sáng
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 100 × R 100
Hà Nội
$435
Mưa đầu mùa
Mưa đầu mùa
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Trăng mùa hạ
Trăng mùa hạ
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 80
$1,609
Khúc giao mùa
Khúc giao mùa
Sơn dầu / 2014 / C 35 × R 35
Hà Nội
$217
Cho thuê
Đông Quân
Đông Quân
Acrylic / 2020 / C 70 × R 60
Thừa Thiên Huế
$435
Bản in
Bối rối
Đã bán
Bối rối
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
$870
Bản in
Chờ
Đã bán
Chờ
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 60
cổ tích 12 - Tuổi thần tiên
cổ tích 12 - Tuổi thần tiên
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
$3,478
Bản in
Bản tango mùa đông
Bản tango mùa đông
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
$1,609
Bên ô cửa
Đã bán
Bên ô cửa
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
$652
Bản in
Khỏa thân
Khỏa thân
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 70
$5,043
Nữ thần Saraswati
Nữ thần Saraswati
Sơn dầu / 2019 / C 52 × R 76
$1,000
Dưới ánh trăng non
Dưới ánh trăng non
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348
Thiếu nữ Hà Giang
Thiếu nữ Hà Giang
Sơn mài / 2006 / C 80 × R 80
$14,957
Mơ hoa
Mơ hoa
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 50
$522
Treo đèn
Treo đèn
Sơn mài / 2019 / C 65 × R 100
$1,130
Cho thuê
Màu thiên thanh
Màu thiên thanh
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
$1,348
Thánh nữ
Thánh nữ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
$1,348