Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Phụ nữ 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Gội đầu
Gội đầu
Sơn mài / 2010 / C 80 × R 80
$2,261
Cho thuê
Quán phở quê
Quán phở quê
Vải/ Sợi / 2018 / C 60 × R 90
$391
Mùa thu
Đã bán
Mùa thu
Giấy Dó / 2008 / C 70 × R 50
Hà Nội
Bên đường
Bên đường
Vải/ Sợi / 2018 / C 60 × R 90
$391
Mùa xuân
Mùa xuân
Sơn dầu / 2015 / C 120 × R 90
Hà Nội
$435
Nàng Tằm 1
Nàng Tằm 1
Gốm / 2017 / C 30 × R 70
$870
Thiếu Nữ
Thiếu Nữ
Sơn mài / 2004 / C 90 × R 70
$2,087
Phiêu Sinh II
Phiêu Sinh II
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 110 × R 160
$7,652
Cho thuê
Nắng bên thềm
Nắng bên thềm
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 90 × R 110
$1,739
Cháu bé người Hà Nhì
Cháu bé người Hà Nhì
Vải/ Sợi / 2014 / C 60 × R 90
$391
Cho thuê
Buổi sáng
Buổi sáng
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 100 × R 100
Hà Nội
$435
Phía Trong
Đã bán
Phía Trong
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Buổi sớm
Đã bán
Buổi sớm
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Bản in
Mùa lúa chín
Mùa lúa chín
Vải/ Sợi / 2015 / C 60 × R 90
$391
Khúc giao mùa
Khúc giao mùa
Sơn dầu / 2014 / C 35 × R 35
Hà Nội
$217
Cho thuê
PHƠI RƠM
PHƠI RƠM
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 70 × R 80
$1,148
Trăng muộn
Trăng muộn
Lụa / 2018 / C 70 × R 40
Thuyền về
Thuyền về
Vải/ Sợi / 2017 / C 60 × R 60
$1,939
Bên Hiên Nhà
Bên Hiên Nhà
Vải/ Sợi / 2016 / C 60 × R 90
$391
Tứ Bình
Giới thiệu
Tứ Bình
Acrylic / 2018 / C 130 × R 172
Mùa lúa chín
Mùa lúa chín
Vải/ Sợi / 2015 / C 60 × R 90
$391
PHỐ ĐỒNG VĂN
PHỐ ĐỒNG VĂN
Sơn dầu trên Toan / 2007 / C 65 × R 80
$1,435
Cho thuê
Rê thóc
Rê thóc
Vải/ Sợi / 2016 / C 60 × R 60
$2,422
Nuy
Nuy
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 60
$1,957
Cho thuêBản in
Phơi thóc
Phơi thóc
Vải/ Sợi / 2016 / C 30 × R 45
$130
Buổi sáng
Buổi sáng
Sơn dầu / 2014 / C 120 × R 90
Hà Nội
$435
Gái quê
Gái quê
Sơn dầu / 2014 / C 100 × R 100
Hà Nội
$435
Phiêu Sinh III
Phiêu Sinh III
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 110 × R 160
$7,652
Cho thuê
Hoa Lan Trắng
Hoa Lan Trắng
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 60
$1,565
Cho thuê
Nàng Tằm 4
Nàng Tằm 4
Gốm / 2017 / C 60 × R 35
$870
cổ tích 12 - Tuổi thần tiên
cổ tích 12 - Tuổi thần tiên
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
$3,478
Bản in
Khoảng Trống
Đã bán
Khoảng Trống
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Nude
Nude
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 40 × R 50
$261
Nàng Tằm 3
Nàng Tằm 3
Gốm / 2017 / C 25 × R 65
$870
Hai mẹ con người Co Tu
Hai mẹ con người Co Tu
In kỹ thuật số / 2014 / C 90 × R 60
$391
Cho thuê
Góc chợ quê
Góc chợ quê
In kỹ thuật số / 2018 / C 60 × R 90
$391
Em của ngày hôm qua
Em của ngày hôm qua
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 40
$522
Cho thuê
Phụ nữ và sen
Phụ nữ và sen
Sơn dầu / 2014 / C 120 × R 90
Hà Nội
$435