Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
cây cối 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Thiếu nữ và trăng
Đã bán
Thiếu nữ và trăng
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 80
$5,000
Giàn hoa 2
Giàn hoa 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 150
$1,800
Mùa vàng
Mùa vàng
Acrylic / 2018 / C 150 × R 300
$3,848
Cho thuê
Chiều tà
Chiều tà
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
$783
Ngày cuối thu
Ngày cuối thu
Acrylic / 2018 / C 30 × R 30
$174
Cho thuê
Làng hoa 2
Làng hoa 2
Sơn dầu / 2017 / C 100 × R 60
$1,200
Cho thuêBản in
Ven sông
Ven sông
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 135 × R 155
$2,500
Cho thuêBản in
Ước mơ
Ước mơ
Acrylic / 2016 / C 60 × R 60
Cây lá đỏ
Cây lá đỏ
Sơn dầu / 2017 / C 55 × R 60
$600
Cho thuêBản in
Mùa thu thay áo
Mùa thu thay áo
Sơn mài / 2016 / C 135 × R 360
$45,435
Chuyển sắc trên đại ngàn
Chuyển sắc trên đại ngàn
Acrylic / 2018 / C 150 × R 300
$3,848
Cho thuê
Hà Nội phố
Hà Nội phố
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 150
$1,800
Hoa đào mùa xuân
Hoa đào mùa xuân
Sơn dầu / 2017 / C 135 × R 155
$2,500
Cho thuêBản in
Khoảnh khắc
Khoảnh khắc
Acrylic / 2018 / C 30 × R 30
$174
Cho thuê
Trên cạn
Trên cạn
Sơn mài / 2009 / C 90 × R 120
$9,087
Phố 3
Phố 3
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 100
$1,217
Cho thuê
Lối xưa
Lối xưa
Sơn mài / 2010 / C 150 × R 80
$9,065
Ao quê
Ao quê
Bột màu trên giấy / 2016 / C 42 × R 58
Thái Nguyên
$130
Đà Lạt ngày nắng
Đà Lạt ngày nắng
Acrylic / 2017 / C 120 × R 186
$2,022
Cho thuê
Chiều quê
Chiều quê
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 100
$1,217
Cho thuê
Vườn nhà
Vườn nhà
Acrylic / 2018 / C 90 × R 70
$783
Cho thuê
Hoa Chuối
Hoa Chuối
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 60 × R 60
$1,087
U minh hạ
U minh hạ
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 150
$1,800