Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
chân dung 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Chan dung
Chan dung
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 100 × R 100
Em bé 65.15
Em bé 65.15
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 69
Chân dung 5.16
Chân dung 5.16
Sơn dầu / 2016 / C 60 × R 80
Dưới ánh trăng
Dưới ánh trăng
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 40
Bản in
Chân dung 23.15
Chân dung 23.15
Than / 2015 / C 53 × R 40
Nude 13.19
Nude 13.19
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
Chân dung Hương Quỳnh
Chân dung Hương Quỳnh
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Bắc Ninh
Chân dung 25.15
Chân dung 25.15
Sơn dầu / 2015 / C 108 × R 68
Chân dung 7.20
Chân dung 7.20
Acrylic / 2020 / C 60 × R 60
Nhìn
Nhìn
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 80 × R 60
Chân dung 21.19
Chân dung 21.19
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 70
Xưởng vẽ II
Xưởng vẽ II
Sơn mài / 2008 / C 120 × R 120
Chân dung 34.20
Chân dung 34.20
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 50
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 56 × R 56
Quảng Ninh
Galaxy I
Galaxy I
Sơn mài / 2003 / C 70 × R 90
Tự họa
Tự họa
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 40
Cho thuêBản in
Chân dung 18.19
Chân dung 18.19
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 80
Chân dung 2.14
Chân dung 2.14
Acrylic / 2014 / C 60 × R 60
Chân dung 26.17
Chân dung 26.17
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 80
Chan dung
Chan dung
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 100
Chân dung
Chân dung
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Bản in
Chân dung 39.20
Chân dung 39.20
Sơn dầu / 2020 / C 130 × R 95
Chân dung 25.20
Chân dung 25.20
Sơn dầu / 2020 / C 130 × R 95
Min
Min
Canvas / 2019 / C 80 × R 110
Bình Phước
Chân dung 34.17
Chân dung 34.17
Sơn dầu / 2017 / C 42 × R 42
Chân dung 49.20
Chân dung 49.20
Giấy Dó / 2020 / C 43 × R 58
Xưởng vẽ III
Xưởng vẽ III
Sơn mài / 2008 / C 120 × R 120
Chân dung 1.14
Chân dung 1.14
Acrylic / 2014 / C 60 × R 60
Trầm tưởng
Trầm tưởng
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
Cho thuêBản in
Nàng
Nàng
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Chân dung
Chân dung
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Lotusform II
Lotusform II
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Giấc mơ
Giấc mơ
Lụa / 2019 / C 40 × R 40
Em bé 71.15
Em bé 71.15
Acrylic / 2015 / C 108 × R 89
Chân dung 17.20
Chân dung 17.20
Sơn dầu / 2020 / C 52 × R 40