Artists...
Types...
Themes...
Styles...
Materials...
hội họa 
×
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Suối tóc Hương Giang
Suối tóc Hương Giang
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Biển hát
Biển hát
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 90
$2,043
Sáng mát trong
Sáng mát trong
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 120
$522
Xóm núi
Đã bán
Xóm núi
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 120
Tuổi 13
Tuổi 13
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Hương Giang tôn nữ
Hương Giang tôn nữ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348
Màu hoàng kim
Màu hoàng kim
Sơn dầu / 2018 / C 130 × R 130
$2,000
Tuổi hồng
Tuổi hồng
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
$1,174
Tĩnh vật với hoa sen
Tĩnh vật với hoa sen
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
$1,348
Màu mây tím
Màu mây tím
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348
Dưới ánh trăng thu
Dưới ánh trăng thu
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 90
$1,348
Tóc mây
Tóc mây
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 80
$1,174
Đua nở
Đã bán
Đua nở
Sơn mài / 2019 / C 55 × R 130
Bản tango mùa đông
Bản tango mùa đông
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
$1,609
Mưa đầu mùa
Mưa đầu mùa
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Dưới ánh trăng non
Dưới ánh trăng non
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348
Thánh lễ chiều
Thánh lễ chiều
Sơn dầu / 2017 / C 120 × R 120
$2,000
Mùa hạ
Mùa hạ
Giấy Dó / 2018 / C 80 × R 65
Mùa xuân
Mùa xuân
Giấy Dó / 2018 / C 80 × R 65
Thánh nữ
Thánh nữ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
$1,348
Màu thiên thanh
Màu thiên thanh
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
$1,348
Đài sen
Đài sen
Sơn dầu / 2017 / C 130 × R 100
$1,609
Trăng mùa hạ
Trăng mùa hạ
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 80
$1,609