Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
hội họa 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
ĐÊM NHẠC THÍNH PHÒNG
Đã bán
ĐÊM NHẠC THÍNH PHÒNG
Acrylic / 2019 / C 59.5 × R 66.8
Đồng Nai
$391
KHIÊU VŨ 1
KHIÊU VŨ 1
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Đồng Nai
$348
Soi bóng
Soi bóng
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
$174
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn dầu / 2018 / C 50 × R 80
$304
Dốc phố
Dốc phố
Sơn dầu / 2018 / C 120 × R 80
$870
Những dải hoa vàng
Những dải hoa vàng
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
$217
Đợi 1
Đã bán
Đợi 1
Sơn dầu / 2017 / C 95 × R 160
Hạ vàng
Hạ vàng
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 120
$304
NGHỆ SĨ SAXOPHONER 1
NGHỆ SĨ SAXOPHONER 1
Acrylic / 2020 / C 41.5 × R 51
Đồng Nai
$435
NGHỆ SĨ TRUNG HỒ CẦM 1
NGHỆ SĨ TRUNG HỒ CẦM 1
Acrylic / 2020 / C 41.5 × R 51.5
Đồng Nai
$435
Một mình
Đã bán
Một mình
Sơn dầu / 2016 / C 112 × R 170
NGHỆ SĨ TRUNG HỒ CẦM 2
NGHỆ SĨ TRUNG HỒ CẦM 2
Acrylic / 2020 / C 41 × R 41
Đồng Nai
$413
Selfie
Giới thiệu
Selfie
Mực / 2018 / C 50 × R 40
Ven sông
Đã bán
Ven sông
Sơn dầu / 2015 / C 140 × R 110
Mơ hoa
Mơ hoa
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 50
$522
Nắng ấm
Đã bán
Nắng ấm
Sơn dầu / 2015 / C 110 × R 240
NGHỆ SĨ VĨ CẦM 1
NGHỆ SĨ VĨ CẦM 1
Acrylic / 2020 / C 57.5 × R 77.5
Đồng Nai
$522
Đêm
Đêm
Lụa / 2020 / C 80 × R 40
$696
Cho thuêBản in
Thiếu nữ thưởng trà
Thiếu nữ thưởng trà
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 100 × R 80
Bình Dương
$2,000
Con đường xưa
Con đường xưa
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 140
$870
ĐÊM NHẠC THÌNH PHÒNG 5
ĐÊM NHẠC THÌNH PHÒNG 5
Acrylic / 2020 / C 100 × R 120
Đồng Nai
$783
Đợi 2
Đã bán
Đợi 2
Sơn dầu / 2015 / C 110 × R 160
Giao mùa
Đã bán
Giao mùa
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 180
KHIÊU VŨ 1
KHIÊU VŨ 1
Acrylic / 2019 / C 61.5 × R 70
Đồng Nai
$391
ĐÊM NHẠC THÍNH PHÒNG 2
ĐÊM NHẠC THÍNH PHÒNG 2
Acrylic / 2019 / C 60.5 × R 80.2
Đồng Nai
$565
KHIÊU VŨ 3
KHIÊU VŨ 3
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Đồng Nai
$435
Miền ký ức
Miền ký ức
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 140
$870
ĐÊM NHẠC THÍNH NHẠC 1
ĐÊM NHẠC THÍNH NHẠC 1
Acrylic / 2019 / C 96 × R 116
Đồng Nai
$652
NGHỆ SĨ TRUNG HỒ CẦM 3
NGHỆ SĨ TRUNG HỒ CẦM 3
Acrylic / 2020 / C 40 × R 40
Đồng Nai
$391