Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
hội họa 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Trăng lên
Trăng lên
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 110
Ngày bình yên
Ngày bình yên
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
Tuổi thơ tôi 3
Tuổi thơ tôi 3
Sơn mài / 2020 / C 58 × R 88
Ngõ 76.15
Ngõ 76.15
Sơn dầu / 2015 / C 133 × R 133
Hương quỳnh
Hương quỳnh
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Biển chiều
Biển chiều
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 60
Nude 53.15
Nude 53.15
Acrylic / 2015 / C 68 × R 100
Nude 54.15
Nude 54.15
Lụa / 2015 / C 57 × R 77
Hoa tháng 4
Hoa tháng 4
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 75
Búi tóc
Búi tóc
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 75
Mai vàng
Mai vàng
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Nude 73.15
Nude 73.15
Sơn dầu / 2015 / C 67 × R 133
Bên đầm sen
Bên đầm sen
Sơn mài / 2020 / C 100 × R 75
Trong vườn 2
Trong vườn 2
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 90
Hương mùa hạ
Hương mùa hạ
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 90
Nắng mai
Nắng mai
Sơn mài / 2019 / C 52 × R 42
Chân dung 1.14
Chân dung 1.14
Acrylic / 2014 / C 60 × R 60
Hoa trinh nữ
Hoa trinh nữ
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 90
Em bé 71.15
Em bé 71.15
Acrylic / 2015 / C 108 × R 89
Cổng làng
Cổng làng
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 70
Trong vườn 3
Trong vườn 3
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
Dưới trăng
Dưới trăng
Sơn mài / 2020 / C 81 × R 81
Đêm
Đêm
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
Hoa biển
Hoa biển
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Chớm thu
Chớm thu
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 110
Ngõ 77.15
Ngõ 77.15
Acrylic / 2015 / C 133 × R 133
Hoa đêm 2
Hoa đêm 2
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 110
Búi tóc
Búi tóc
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 75
Vườn hoa
Vườn hoa
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Đám rước 46.14
Đám rước 46.14
Acrylic / 2014 / C 115 × R 147
Hoa phù dung 2
Hoa phù dung 2
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 90
Em bé 65.15
Em bé 65.15
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 69
Tuổi thơ tôi 1
Tuổi thơ tôi 1
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
Hoa dâm bụt
Hoa dâm bụt
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 90
Một ngày mới
Một ngày mới
Sơn mài / 2020 / C 42 × R 140
Chân dung 2.14
Chân dung 2.14
Acrylic / 2014 / C 60 × R 60
Mùa hanh hao
Mùa hanh hao
Sơn mài / 2020 / C 81 × R 81
Bình yên
Bình yên
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 110
Sen tàn 01
Sen tàn 01
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 60
Nude 42.15
Nude 42.15
Lụa / 2015 / C 40 × R 60
Tuổi thơ tôi II
Tuổi thơ tôi II
Sơn mài / 2019 / C 58 × R 98
Nhà ven sông
Nhà ven sông
Sơn mài / 2020 / C 70 × R 60