Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
hội họa 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Quấn quýt
Quấn quýt
Màu nước / 2018 / C 38 × R 28
Hà Nội
$109
Bản in
Đêm 30
Đêm 30
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
$652
Cho thuê
Hoa leo
Hoa leo
Màu nước / 2014 / C 38 × R 52
Thái Nguyên
$174
Bến sông quê
Bến sông quê
Acrylic trên lụa / 2019 / C 60 × R 80
Thái Nguyên
$370
Hoa ly trắng
Hoa ly trắng
Bột màu trên giấy / 2016 / C 58 × R 40
Thái Nguyên
$130
Văn hiến
Đã bán
Văn hiến
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
$9,065
Bản Sapa
Bản Sapa
Bột màu trên giấy / 2017 / C 50 × R 70
Thái Nguyên
$130
Sen
Sen
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
$652
Cho thuê
Hoa hồng xanh
Hoa hồng xanh
Acrylic / 2016 / C 40 × R 40
Thái Nguyên
$109
Hoa chuối
Hoa chuối
Màu nước / 2015 / C 50 × R 38
Thái Nguyên
$109
Câu chuyện của rừng
Câu chuyện của rừng
Acrylic / 2019 / C 120 × R 160
$957
Cho thuê
Gió thu
Đã bán
Gió thu
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 120
$1,000
Thu
Thu
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
$522
Cho thuê
Hoa bên cửa sổ
Hoa bên cửa sổ
Acrylic / 2015 / C 40 × R 40
Thái Nguyên
$109
Đầm súng 1
Đầm súng 1
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 75 × R 150
$1,391
Biển
Biển
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
$652
Cho thuê
Loa kèn đỏ
Loa kèn đỏ
Sơn dầu / 2015 / C 50 × R 70
Thái Nguyên
$304
Thời gian
Thời gian
Acrylic / 2019 / C 100 × R 150
$761
Cho thuê
Thu vàng
Đã bán
Thu vàng
Sơn mài / 2009 / C 130 × R 100
Phút nghỉ ngơi
Phút nghỉ ngơi
Sơn mài / 2011 / C 100 × R 100
$7,559
Hoa ly vàng
Hoa ly vàng
Bột màu trên giấy / 2017 / C 40 × R 57
Thái Nguyên
$130
Thiên địa nhân
Thiên địa nhân
Sơn mài / 2019 / C 372 × R 255
$136,043
Con quay
Con quay
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 80
$2,391
Bản in
Hoa hướng dương
Hoa hướng dương
Acrylic / 2017 / C 48 × R 56
Thái Nguyên
$130
Hoa đào
Hoa đào
Acrylic / 2016 / C 65 × R 45
Thái Nguyên
$130
Nắng chiều
Nắng chiều
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 100
$1,174
Vườn hồng
Vườn hồng
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 45 × R 55
$522
Giao mùa
Giao mùa
Acrylic / 2019 / C 120 × R 160
$652
Cho thuê
Hoa 2
Hoa 2
Màu nước / 2014 / C 33 × R 50
Thái Nguyên
$109
Dưới nắng
Dưới nắng
Màu nước / 2018 / C 56 × R 38
Hà Nội
$196
Bản in
Chân dung Albert Einstein
Chân dung Albert Einstein
Màu sắc / 2017 / C 30 × R 21
Bà Rịa - Vũng Tàu
$217
Cho thuêBản in
Hương bưởi
Hương bưởi
Acrylic / 2017 / C 40 × R 40
Thái Nguyên
$109
Hoa tím
Hoa tím
Bột màu trên giấy / 2015 / C 42 × R 55
Thái Nguyên
$109
Hoa 3
Hoa 3
Màu bột / 2015 / C 45 × R 45
Thái Nguyên
$109
Trên cạn
Trên cạn
Sơn mài / 2009 / C 90 × R 120
$9,087
Hoa 1
Hoa 1
Acrylic / 2014 / C 40 × R 40
Thái Nguyên
$109
Ao quê
Ao quê
Bột màu trên giấy / 2016 / C 42 × R 58
Thái Nguyên
$130
Nắng sớm
Nắng sớm
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 110 × R 130
$1,391
Chiều vàng
Chiều vàng
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 150
$1,739