Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
2019 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Màu thời gian
Màu thời gian
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 80
$3,378
Ấn Tượng Đỏ
Ấn Tượng Đỏ
Acrylic / 2019 / C 100 × R 150
Hải Dương
$1,691
“Nhìn”
Đã bán
“Nhìn”
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 25 × R 35
Quảng Bình
Bản in
Ngày xuân
Ngày xuân
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 100
$2,174
Bên Khung Cửa
Bên Khung Cửa
Màu nước / 2019 / C 56 × R 56
$339
Nhớ quê
Nhớ quê
Màu nước / 2019 / C 39 × R 29
$113
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
$226
Sen
Sen
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
$2,813
Cô bé mặc váy đỏ
Đã bán
Cô bé mặc váy đỏ
Sơn dầu / 2019 / C 35 × R 25
Quảng Bình
Bản in
Phố cổ Hội An
Phố cổ Hội An
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 100
$2,252
Em bé
Đã bán
Em bé
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 15 × R 15
Quảng Bình
$87
Bản in
Tây Bắc
Đã bán
Tây Bắc
Màu nước / 2019 / C 29 × R 39
$57
Lối nhỏ Tây Bắc
Lối nhỏ Tây Bắc
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
$170
Đôi bờ
Đôi bờ
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 100
$2,174
Phố cổ Hội An 1
Phố cổ Hội An 1
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 100
$2,252
Bài hát của biển
Bài hát của biển
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
$217
Hoa Hồng
Đã bán
Hoa Hồng
Màu nước / 2019 / C 36 × R 30
$113
Hoa Sen
Hoa Sen
Acrylic / 2019 / C 70 × R 100
Hải Dương
$4,835
Tuổi thơ
Tuổi thơ
Màu nước / 2019 / C 30 × R 36
$130
Bến Ninh Kiều
Bến Ninh Kiều
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
$226
Một chiều mưa
Một chiều mưa
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 100
$2,174
Xuân
Đã bán
Xuân
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 59.4 × R 42
$1,130
Chân dung một con người
Chân dung một con người
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 30 × R 20
Quảng Bình
$217
Bản in
Vĩnh Long
Vĩnh Long
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
$226
Dấu xưa
Dấu xưa
Acrylic / 2019 / C 70 × R 90
Thừa Thiên Huế
$870
Bản in
Bãi cạn
Bãi cạn
Màu nước / 2019 / C 56 × R 76
$261
Hồn nhiên-No 1
Hồn nhiên-No 1
Màu nước / 2019 / C 56 × R 76
Bình yên trong phố
Bình yên trong phố
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 143
Hải Phòng
$1,739
Trinh nữ
Trinh nữ
Lụa / 2019 / C 85 × R 85
Hưng Yên
$522
Chân dung
Chân dung
Sơn dầu / 2019 / C 45 × R 25
Quảng Bình
$217
Chuối rừng 05
Chuối rừng 05
Acrylic / 2019 / C 40 × R 40
Đôi bờ
Đôi bờ
Acrylic / 2019 / C 80 × R 160
Đà Nẵng
$652
Soi bóng 02
Soi bóng 02
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 70
Tia sáng
Tia sáng
Màu nước / 2019 / C 56 × R 29
$226