Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
> 115,000,001 VNĐ
×
Chế độ xem:
WANDERING CLOUDS
WANDERING CLOUDS
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 120 × R 90
Chiều đỏ
Chiều đỏ
Sơn mài / 2022 / C 100 × R 120
Hà Nội
Vũ Điệu Mùa Xuân
Vũ Điệu Mùa Xuân
Sơn mài / 2020 / C 121.5 × R 122.5
Cho thuêBản in
Sắc núi
Sắc núi
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 80
Hà Nội
Phiên chợ vùng cao
Phiên chợ vùng cao
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Cho thuêBản in
Hoan hỷ
Hoan hỷ
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Ngày thu 3
Ngày thu 3
/ 2022 / C 110 × R 150
Trung thu
Trung thu
Sơn mài / 2015 / C 75 × R 100
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 120 × R 90
Trường tồn
Trường tồn
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 120
Ô Quan Chưởng
Ô Quan Chưởng
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 180
Nhà trên núi
Nhà trên núi
/ 2022 / C 110 × R 150
THE PIANO
THE PIANO
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
Chị em
Chị em
Sơn mài / 2022 / C 85 × R 120
Đêm bên cầu
Đêm bên cầu
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Hà Nội
Cô đồng
Cô đồng
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
Thanh xuân
Thanh xuân
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 120
Bình Dương
Nắng sớm III
Nắng sớm III
Sơn mài / 2021 / C 70 × R 150
Đắk Lắk
THE CELLS IN THE DREAM
THE CELLS IN THE DREAM
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
Bám biển
Bám biển
Sơn mài / 2020 / C 92 × R 195
Hoa trinh nữ
Hoa trinh nữ
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 90
022022
022022
Đá / 2022 / C 72 × R 86
Cô gái ngủ
Cô gái ngủ
Acrylic / 2022 / C 80 × R 120
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Composite / 2016 / C 90 × R 60
Khởi thủy
Khởi thủy
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 120
Mây và gió
Mây và gió
Sơn mài / 2022 / C 85 × R 120
012022
012022
Đá / 2022 / C 62 × R 78
Tĩnh Lặng
Tĩnh Lặng
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 100 × R 180
Cho thuê
Thời gian IV
Thời gian IV
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 100
MOUNTAIN IN DREAM
MOUNTAIN IN DREAM
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 90 × R 120
THE DANCING CLOUDS
THE DANCING CLOUDS
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 90 × R 120
Hoa chuối rừng 01
Hoa chuối rừng 01
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 180
THE WHIRLWIND
THE WHIRLWIND
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
hoa sen
hoa sen
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 210