Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
> 115,000,001 VNĐ
×
Chế độ xem:
Đã lên đèn
Giới thiệu
Đã lên đèn
Lụa / 2019 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in
Chầu Lục 3
Chầu Lục 3
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
$17,391
Thiếu nữ với mái tóc bồng
Thiếu nữ với mái tóc bồng
Sơn mài / 2017 / C 40 × R 30
$5,652
Cho thuêBản in
Phố 2
Phố 2
Đá / 2010 / C 42 × R 180
$15,000
Dùng dằng quan họ 2
Dùng dằng quan họ 2
Sơn mài / 2019 / C 133 × R 133
$20,130
Phong cảnh làng Đa Sỹ
Phong cảnh làng Đa Sỹ
Sơn mài / 2002 / C 90 × R 110
$10,435
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 70
$5,543
Nắng Đền Thiêng
Nắng Đền Thiêng
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 210
$18,913
An Thường Công Chúa (No.2)
Giới thiệu
An Thường Công Chúa (No.2)
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Cô Đôi Thượng Ngàn
Cô Đôi Thượng Ngàn
Sơn mài / 2004 / C 100 × R 100
$17,391
Văn hiến
Đã bán
Văn hiến
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
$9,065
Ngựa trắng
Ngựa trắng
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 60
$6,043
Trên cạn
Trên cạn
Sơn mài / 2009 / C 90 × R 120
$9,087
Dĩ vãng huy hoàng
Dĩ vãng huy hoàng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$11,739
Phố cây
Phố cây
Đá / 2011 / C 25 × R 50
$5,870
Câu chuyện
Câu chuyện
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 120
Chuyện Cao nguyên đá
Chuyện Cao nguyên đá
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 100
Thiếu nữ Hà Giang
Thiếu nữ Hà Giang
Sơn mài / 2006 / C 80 × R 80
$14,957
Huyền Trân công chúa ngoại truyện
Huyền Trân công chúa ngoại truyện
Lụa / 2019 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
$5,217
Bản in
Ô Quan Chưởng
Ô Quan Chưởng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$6,522
Bạch Liên 1
Bạch Liên 1
Acrylic / 2019 / C 130 × R 200
$5,652
Vũ khúc Hàn Giang - cổ tích 19
Vũ khúc Hàn Giang - cổ tích 19
Lụa / 2019 / C 80 × R 150
Thừa Thiên Huế
$6,522
Bản in
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh miền núi
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
$7,391
Cây đời
Cây đời
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 105
Ngọc Hân công chúa
Đã bán
Ngọc Hân công chúa
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
$6,522
Phố cây
Phố cây
Đá / 2016 / C 40 × R 90
$7,391
The Source of Life
The Source of Life
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 120
$5,217
Cho thuêBản in
Người thổi sáo
Người thổi sáo
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 70
$6,043
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn mài / 2013 / C 165 × R 65
$11,248
Phụ nữ bầu
Phụ nữ bầu
Sơn mài / 2015 / C 70 × R 50
$6,043
Hương biển Lý Sơn
Hương biển Lý Sơn
Sơn mài / 2019 / C 122 × R 164
Đức Trần Triều
Đức Trần Triều
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
$22,391
Người mây 2
Người mây 2
Đá / 2019 / C 50 × R 50
$7,391
Xóm chài ven đô
Đã bán
Xóm chài ven đô
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 160
$5,217
Khỏa thân
Đã bán
Khỏa thân
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 70
$5,043
Chầu Lục 5
Chầu Lục 5
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
$22,391
Chầu Đệ Tứ 2
Chầu Đệ Tứ 2
Sơn mài / 2007 / C 100 × R 100
$17,391
Cội rễ
Cội rễ
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 210
$17,391
Nắng chiều Tây Nguyên
Nắng chiều Tây Nguyên
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
Đắk Lắk
$6,522
Cổng
Cổng
Đá / 2014 / C 55 × R 45
$7,391