Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
> 115,000,001 VNĐ
×
Chế độ xem:
Câu chuyện
Đã bán
Câu chuyện
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 120
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn mài / 2013 / C 165 × R 65
$11,248
Hương biển Lý Sơn
Hương biển Lý Sơn
Sơn mài / 2019 / C 122 × R 164
Cuốn theo chiều gió
Cuốn theo chiều gió
Acrylic / 2020 / C 100 × R 150
Hải Dương
$14,496
Cội rễ
Cội rễ
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 210
$17,391
Ngọc Hân công chúa
Đã bán
Ngọc Hân công chúa
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
$6,522
Bạch liên 1
Bạch liên 1
Acrylic / 2019 / C 130 × R 200
$5,652
Đêm trăng tây bắc
Đêm trăng tây bắc
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 180
$8,261
Chợ quê
Chợ quê
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 120
$5,217
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 70
$5,543
Xóm chài ven đô
Đã bán
Xóm chài ven đô
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 160
$5,217
Chầu Đệ Tứ 2
Chầu Đệ Tứ 2
Sơn mài / 2007 / C 100 × R 100
$17,391
Dĩ vãng huy hoàng
Dĩ vãng huy hoàng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$11,739
Chầu Lục 5
Chầu Lục 5
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
$22,391
Khỏa thân
Đã bán
Khỏa thân
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 70
$5,043
Đã lên đèn
Giới thiệu
Đã lên đèn
Lụa / 2019 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in
Cô Đôi Thượng Ngàn
Cô Đôi Thượng Ngàn
Sơn mài / 2004 / C 100 × R 100
$17,391
Chuyện cao nguyên đá
Chuyện cao nguyên đá
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 100
Bản sonasta (Ánh Trăng)
Bản sonasta (Ánh Trăng)
Acrylic / 2020 / C 100 × R 140
Hải Dương
$24,157
The Source of Life
The Source of Life
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 120
$5,217
Cho thuêBản in
Phố cổ Hà Nội
Phố cổ Hà Nội
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 145
$5,217
Ô Quan Chưởng
Ô Quan Chưởng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$6,522
cánh đồng
cánh đồng
Acrylic / 2019 / C 200 × R 400
Hà Nội
$8,000
Bản in
Ngựa trắng
Ngựa trắng
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 60
$6,043
An Thường Công Chúa (No.2)
Giới thiệu
An Thường Công Chúa (No.2)
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Người thổi sáo
Người thổi sáo
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 70
$6,043
Nắng chiều Tây Nguyên
Nắng chiều Tây Nguyên
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
Đắk Lắk
$6,522
Sông trăng
Sông trăng
Sơn mài / 2020 / C 122 × R 366
$7,043
Cho thuê
Cây đời
Cây đời
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 105
Phụ nữ bầu
Phụ nữ bầu
Sơn mài / 2015 / C 70 × R 50
$6,043
Phong cảnh làng Đa Sỹ
Phong cảnh làng Đa Sỹ
Sơn mài / 2002 / C 90 × R 110
$10,435
Đức Trần Triều
Đức Trần Triều
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
$22,391
Dùng dằng quan họ 2
Dùng dằng quan họ 2
Sơn mài / 2019 / C 133 × R 133
$20,130
Nắng xuân
Nắng xuân
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Đắk Lắk
$6,522
Bản in
Thiếu nữ Hà Giang
Thiếu nữ Hà Giang
Sơn mài / 2006 / C 80 × R 80
$14,957
Chầu Lục 3
Chầu Lục 3
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
$17,391
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh miền núi
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
$7,391
Cung đường
Cung đường
Sơn mài / 2020 / C 122 × R 366
$7,043
Cho thuê