Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
> 115,000,001 VNĐ
×
Chế độ xem:
Lối xưa
Lối xưa
Sơn mài / 2010 / C 150 × R 80
$9,065
Người thổi sáo
Người thổi sáo
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 70
$6,043
Chầu Lục 3
Chầu Lục 3
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
$17,391
Đi về đâu
Đi về đâu
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 60
$7,043
Thiếu nữ Hà Giang
Thiếu nữ Hà Giang
Sơn mài / 2006 / C 80 × R 80
$14,957
Cội rễ
Cội rễ
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 210
$17,391
Thiếu nữ với mái tóc bồng
Thiếu nữ với mái tóc bồng
Sơn mài / 2017 / C 40 × R 30
$5,652
Cho thuêBản in
Văn hiến
Đã bán
Văn hiến
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
$9,065
Bóng chiều xưa
Bóng chiều xưa
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$10,435
Hồ Gươm
Hồ Gươm
Sơn mài / 2015 / C 150 × R 72
$8,065
Phố cây
Phố cây
Đá / 2016 / C 40 × R 90
$7,391
Mùa thu thay áo
Đã bán
Mùa thu thay áo
Sơn mài / 2016 / C 135 × R 360
$45,435
Nhà ven sông 2
Nhà ven sông 2
Sơn mài / 2011 / C 80 × R 150
$7,043
Huyền Trân công chúa ngoại truyện
Huyền Trân công chúa ngoại truyện
Lụa / 2019 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
$5,217
Bản in
Phố cây
Phố cây
Đá / 2011 / C 25 × R 50
$5,870
Mùa thu
Mùa thu
Sơn mài / 2011 / C 111 × R 56
$5,043
Chầu Đệ Tứ 2
Chầu Đệ Tứ 2
Sơn mài / 2007 / C 100 × R 100
$17,391
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh miền núi
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
$7,391
Dĩ vãng huy hoàng
Dĩ vãng huy hoàng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$11,739
Cây đời
Cây đời
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 105
Khỏa thân
Khỏa thân
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 70
$5,043
Đức Trần Triều
Đức Trần Triều
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
$22,391
Chầu Lục 5
Chầu Lục 5
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
$22,391
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 70
$5,543
Phụ nữ bầu
Phụ nữ bầu
Sơn mài / 2015 / C 70 × R 50
$6,043
Vũ khúc Hàn Giang - cổ tích 19
Vũ khúc Hàn Giang - cổ tích 19
Lụa / 2019 / C 80 × R 150
Thừa Thiên Huế
$6,522
Bản in
Phong cảnh làng Đa Sỹ
Phong cảnh làng Đa Sỹ
Sơn mài / 2002 / C 90 × R 110
$10,435
Trên cạn
Trên cạn
Sơn mài / 2009 / C 90 × R 120
$9,087
Phố 2
Phố 2
Đá / 2010 / C 42 × R 180
$15,000
Xóm chài ven đô
Đã bán
Xóm chài ven đô
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 160
$5,217
Giờ trái đất
Giờ trái đất
Sơn mài / 2014 / C 150 × R 80
$7,065
Mây bay ngang trời
Mây bay ngang trời
Sơn mài / 2015 / C 70 × R 90
Cổng
Cổng
Đá / 2014 / C 55 × R 45
$7,391
Nguồn gốc
Đã bán
Nguồn gốc
Sơn mài / 2018 / C 150 × R 72
$7,559
Phút nghỉ ngơi
Phút nghỉ ngơi
Sơn mài / 2011 / C 100 × R 100
$7,559
Người mây 2
Người mây 2
Đá / 2019 / C 50 × R 50
$7,391
Hương biển Lý Sơn
Hương biển Lý Sơn
Sơn mài / 2019 / C 122 × R 164
Cô Đôi Thượng Ngàn
Cô Đôi Thượng Ngàn
Sơn mài / 2004 / C 100 × R 100
$17,391
Ngựa trắng
Ngựa trắng
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 60
$6,043
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2016 / C 150 × R 72
$12,087
Ô Quan Chưởng
Ô Quan Chưởng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$6,522
Dùng dằng quan họ 2
Dùng dằng quan họ 2
Sơn mài / 2019 / C 133 × R 133
$20,130