Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
> 115,000,001 VNĐ
×
Chế độ xem:
Bộ tranh 4 bức
Bộ tranh 4 bức
Màu bột / 2007 / C 120 × R 45
Mùa tựu trường
Mùa tựu trường
Sơn dầu / 2023 / C 120 × R 120
Hà Nội
Rừng sâu
Rừng sâu
Sơn mài / 2023 / C 92 × R 184
Cho thuê
Nét đẹp suy tư
Nét đẹp suy tư
Sơn dầu / 2009 / C 93 × R 78
Hà Nội
Cho thuêBản in
THE DANCING CLOUDS
THE DANCING CLOUDS
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
Tĩnh Lặng
Tĩnh Lặng
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 100 × R 180
Cho thuê
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 120 × R 90
Hoàng hôn dốc
Hoàng hôn dốc
Sơn dầu / 2022 / C 130 × R 110
Hà Nội
VUI Ở CHỢ
VUI Ở CHỢ
Sơn dầu / 2015 / C 120 × R 150
Cho thuê
Cô gái ngủ
Cô gái ngủ
Acrylic / 2022 / C 80 × R 120
WANDERING CLOUDS
WANDERING CLOUDS
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
Bản tình ca mùa thu
Bản tình ca mùa thu
Sơn dầu / 2021 / C 129 × R 129
Hà Nội
THE CELLS IN THE DREAM
THE CELLS IN THE DREAM
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
Lễ hội âm nhạc
Lễ hội âm nhạc
Sơn dầu / 2009 / C 78 × R 93
Hà Nội
Cho thuêBản in
MOUNTAIN IN DREAM
MOUNTAIN IN DREAM
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
Mưa Xuân
Mưa Xuân
Acrylic / 2023 / C 80 × R 80
Bản in
Thiếu nữ buổi chiều vàng
Thiếu nữ buổi chiều vàng
Sơn dầu / 2011 / C 93 × R 78
Hà Nội
Cho thuêBản in
Sen Vàng
Đã bán
Sen Vàng
Acrylic / 2023 / C 81 × R 162
Bản in
Rừng Già
Rừng Già
sơn mài trên gỗ / 2022 / C 100 × R 180
Cho thuê
Nhà trên núi
Nhà trên núi
/ 2022 / C 110 × R 150
DC of think
DC of think
Nhôm / 2021 / C 120 × R 90
Sắc núi
Đã bán
Sắc núi
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 80
Hà Nội
Ngày xuân vụt qua
Ngày xuân vụt qua
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Thu vàng mấy độ.
Thu vàng mấy độ.
Sơn dầu / 2023 / C 120 × R 120
Hà Nội
Nàng thơ
Đã bán
Nàng thơ
Sơn dầu / 2012 / C 93 × R 78
Hà Nội
Bản in
Đàn tranh
Đàn tranh
Sơn dầu / 2007 / C 93 × R 78
Hà Nội
Cho thuêBản in
THE PIANO
THE PIANO
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang
Chiều đỏ
Chiều đỏ
Sơn mài / 2022 / C 100 × R 120
Hà Nội
Mùa thu vàng
Đã bán
Mùa thu vàng
Sơn dầu / 2023 / C 120 × R 120
Hà Nội
Ngọc Bích Rose
Ngọc Bích Rose
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Thiếu nữ hiền dịu
Thiếu nữ hiền dịu
Sơn dầu / 2008 / C 93 × R 78
Hà Nội
Cho thuêBản in
Xuân xanh
Xuân xanh
Acrylic / 2022 / C 50 × R 50
Bản in
Ngày thu 3
Ngày thu 3
/ 2022 / C 110 × R 150
Xuân Tây Bắc
Xuân Tây Bắc
sơn mài trên gỗ / 2023 / C 90 × R 150
Cho thuê
Đêm bên cầu
Đêm bên cầu
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Hà Nội
Đàm trà
Đàm trà
Sơn dầu / 2011 / C 73 × R 98
Hà Nội
Cho thuêBản in
Phía sau thung lũng 25
Phía sau thung lũng 25
Sơn dầu trên Toan / 2023 / C 100 × R 100
Tuyên Quang
Cho thuêBản in
Thiếu nữ - lập thể
Thiếu nữ - lập thể
Sơn dầu / 2011 / C 93 × R 78
Hà Nội
Cho thuêBản in
ngày mùa
ngày mùa
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 150
Thiếu nữ áo dài
Thiếu nữ áo dài
Sơn dầu / 2012 / C 93 × R 78
Hà Nội
Cho thuêBản in
THE WHIRLWIND
THE WHIRLWIND
Màu nước / 2022 / C 29 × R 42
Tiền Giang