Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
> 115,000,001 VNĐ
×
Chế độ xem:
Phụ nữ bầu
Phụ nữ bầu
Sơn mài / 2015 / C 70 × R 50
Hoa dâm bụt
Hoa dâm bụt
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 90
Sông trăng
Sông trăng
Sơn mài / 2020 / C 122 × R 366
Cho thuê
Chớm thu
Chớm thu
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 110
Hoa trinh nữ
Hoa trinh nữ
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 90
Hoa biển
Hoa biển
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
cánh đồng
cánh đồng
Acrylic / 2019 / C 200 × R 400
Hà Nội
Bản in
Ngựa trắng
Ngựa trắng
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 60
Cung đường
Cung đường
Sơn mài / 2020 / C 122 × R 366
Cho thuê
Chợ quê
Chợ quê
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 120
Hương mùa hạ
Hương mùa hạ
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 90
Nắng xuân
Nắng xuân
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Đắk Lắk
Bản in
Ký ức Hà Nội ngày xa
Ký ức Hà Nội ngày xa
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 180
Cho thuê
Bản sonasta (Ánh Trăng)
Bản sonasta (Ánh Trăng)
Acrylic / 2020 / C 100 × R 140
Hải Dương
Chầu Đệ Tứ 2
Chầu Đệ Tứ 2
Sơn mài / 2007 / C 100 × R 100
Dùng dằng quan họ 2
Dùng dằng quan họ 2
Sơn mài / 2019 / C 133 × R 133
The Source of Life
The Source of Life
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 120
Cho thuêBản in
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 70
Ngày hoa nở
Ngày hoa nở
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn mài / 2013 / C 165 × R 65
Bạch liên 1
Đã bán
Bạch liên 1
Acrylic / 2019 / C 130 × R 200
Ngọc Hân công chúa
Đã bán
Ngọc Hân công chúa
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Phố cổ Hà Nội
Phố cổ Hà Nội
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 145
Khỏa thân
Đã bán
Khỏa thân
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 70
Trăng lên
Trăng lên
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 110
Cuốn theo chiều gió
Cuốn theo chiều gió
Acrylic / 2020 / C 100 × R 150
Hải Dương
Chầu Lục 5
Chầu Lục 5
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
Chầu Lục 3
Chầu Lục 3
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
Đức Trần Triều
Đức Trần Triều
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
An Thường công chúa (No.2)
An Thường công chúa (No.2)
Lụa / 2020 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Người thổi sáo
Người thổi sáo
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 70
Bình yên
Bình yên
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 110
Đã lên đèn
Đã lên đèn
Lụa / 2019 / C 80 × R 100
Cho thuêBản in