Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
11,501,000 - 23,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Buổi Sớm Trung Du
Buổi Sớm Trung Du
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
$652
Thu buồn
Thu buồn
In độc bản / 2019 / C 60 × R 40
$652
Tóc đỏ 4
Tóc đỏ 4
In độc bản / 2019 / C 60 × R 40
$783
Cho thuê
Yên Bình
Yên Bình
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 90
Hải Phòng
$783
Mang cá cho mèo
Mang cá cho mèo
Gốm / 2019 / C 38 × R 90
$870
Bản in
Nude nằm võng
Nude nằm võng
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Chuột chúa
Chuột chúa
Gốm / 2020 / C 30 × R 43
$522
Bản in
Góc sân và giàn Bầu
Góc sân và giàn Bầu
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
$913
Cho thuê
Rẻo cao
Rẻo cao
In độc bản / 2019 / C 109 × R 79
$870
Đời cây
Đời cây
In độc bản / 2019 / C 109 × R 79
$783
Vắng
Vắng
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 80 × R 100
Hải Phòng
$826
Mùa hoa tím
Mùa hoa tím
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 80 × R 100
Hải Phòng
$870
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 80
Nắng trưa
Nắng trưa
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 60 × R 80
Hải Phòng
$652
Lối cũ ta về
Lối cũ ta về
Acrylic / 2020 / C 80 × R 100
$652
Tóc đỏ 2
Tóc đỏ 2
In độc bản / 2019 / C 60 × R 40
$783
Cho thuê
Em gái vùng cao
Em gái vùng cao
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 60
Sen chiều Hồ Tây
Sen chiều Hồ Tây
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 80
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 80 × R 60
Hải Phòng
$522
Tóc đỏ 5
Tóc đỏ 5
In độc bản / 2019 / C 60 × R 40
$783
Cho thuê
Tóc đỏ 3
Tóc đỏ 3
In độc bản / 2019 / C 60 × R 40
$783
Cho thuê
Bái bồi
Bái bồi
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 100
Hải Phòng
$826
Hoa Sen trắng
Hoa Sen trắng
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 60
Phong cảnh
Phong cảnh
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 60 × R 80
Hải Phòng
$543
Lạnh
Lạnh
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 90
Hải Phòng
$783
Tóc đỏ 7
Tóc đỏ 7
In độc bản / 2019 / C 60 × R 40
$783
Cho thuê
Tóc đỏ 6
Tóc đỏ 6
In độc bản / 2019 / C 60 × R 40
$783
Cho thuê
Mùa sương
Mùa sương
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 120 × R 60
$957
Bến đậu
Bến đậu
Sơn dầu trên Toan / 2014 / C 60 × R 80
Hải Phòng
$522
Tắm trong vườn
Tắm trong vườn
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
Hương Sen đêm
Hương Sen đêm
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 80
Cứu chuộc
Cứu chuộc
Acrylic / 2020 / C 80 × R 100
$783
Bản in
Hành trình xanh 1
Hành trình xanh 1
In độc bản / 2019 / C 40 × R 60
$652
Hoa loa kèn
Hoa loa kèn
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 60
$739
Tháng ba
Tháng ba
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 75 × R 90
Hải Phòng
$826
Điệp trùng
Điệp trùng
In độc bản / 2019 / C 79 × R 109
$783
Tĩnh vật Sen đào
Tĩnh vật Sen đào
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
Sắc Xuân
Sắc Xuân
Acrylic / 2020 / C 80 × R 100
$652
Bình yên
Bình yên
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 100
Hải Phòng
$870
Quê
Quê
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 60 × R 80
Hải Phòng
$522
Chiều xuống
Chiều xuống
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 75 × R 90
Hải Phòng
$783
Gió sông Hồng
Gió sông Hồng
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 90
Miền xanh
Miền xanh
In độc bản / 2020 / C 79 × R 109
$870
Tam Bạc
Tam Bạc
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 80 × R 100
Hải Phòng
$870
Tóc đỏ 8
Tóc đỏ 8
In độc bản / 2019 / C 60 × R 40
$783
Cho thuê