Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
11,501,000 - 23,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Tĩnh vật 9
Tĩnh vật 9
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Cỏ mềm
Cỏ mềm
Acrylic trên lụa / 2018 / C 48 × R 70
Thái Nguyên
$652
Suy tư
Suy tư
Acrylic / 2017 / C 60 × R 60
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Acrylic / 2016 / C 100 × R 80
Phố nắng
Phố nắng
Acrylic / 2018 / C 80 × R 80
Mai hoa
Mai hoa
Màu nước / 2018 / C 90 × R 60
Hạ Long
Hạ Long
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Phù Vân
Phù Vân
Acrylic / 2018 / C 80 × R 110
Hà Nội
$522
Nắng cuối mùa
Nắng cuối mùa
Acrylic / 2018 / C 73 × R 92
Lạng Sơn
$652
Cho thuê
Nắng phố cổ
Nắng phố cổ
Màu nước / 2018 / C 56 × R 40
Thổ cẩm
Thổ cẩm
Acrylic trên lụa / 2015 / C 66 × R 90
Thái Nguyên
$870
Hương quê
Hương quê
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Thừa Thiên Huế
$652
Cho thuêBản in
Tú Lệ vào mùa
Tú Lệ vào mùa
Acrylic / 2019 / C 80 × R 110
Hà Nội
$652
Nhớ
Nhớ
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
$652
Cho thuêBản in
Bến bình yên
Bến bình yên
Acrylic / 2019 / C 80 × R 120
Cánh đồng hát
Cánh đồng hát
Acrylic trên lụa / 2018 / C 67 × R 97
Thái Nguyên
$870
Góc nhà sàn
Góc nhà sàn
Acrylic trên lụa / 2012 / C 66 × R 94
Thái Nguyên
$870
Chân dung 2
Chân dung 2
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Tình xuân
Tình xuân
Màu nước / 2018 / C 80 × R 50
Mùa đông qua
Mùa đông qua
Acrylic trên lụa / 2019 / C 88 × R 83
Thái Nguyên
$870
Cơn Giông
Cơn Giông
Acrylic / 2018 / C 80 × R 110
Hà Nội
$591
Tĩnh vật 10
Tĩnh vật 10
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Bình yên
Bình yên
Acrylic / 2018 / C 80 × R 80
Thanh anh dưới nắng
Thanh anh dưới nắng
Acrylic / 2019 / C 70 × R 80
Tháng giêng
Tháng giêng
Acrylic trên lụa / 2019 / C 68 × R 86
Thái Nguyên
$870
ĐÔI BẠN
ĐÔI BẠN
Sơn dầu / 2019 / C 49 × R 94
Đà Nẵng
$957
Tĩnh vật 13
Tĩnh vật 13
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Giữa chợ
Giữa chợ
Lụa / 2006 / C 80 × R 60
Lạng Sơn
$870
Cho thuê
Gió trên cao
Gió trên cao
Acrylic trên lụa / 2017 / C 73 × R 71
Thái Nguyên
$739
Nỗi lòng tháng bảy
Nỗi lòng tháng bảy
Acrylic / 2017 / C 80 × R 60
Thái Nguyên
$870
Thu lặng lẽ
Thu lặng lẽ
Acrylic trên lụa / 2018 / C 70 × R 57
Thái Nguyên
$870
Tháng giêng ẩm ướt
Tháng giêng ẩm ướt
Acrylic trên lụa / 2018 / C 68 × R 48
Thái Nguyên
$652
Trong khu vườn xưa
Trong khu vườn xưa
Acrylic / 2018 / C 90 × R 110
Lạng Sơn
$913
Cho thuê
Hơi thở nhẹ
Hơi thở nhẹ
Acrylic trên lụa / 2018 / C 70 × R 48
Thái Nguyên
$652
Rope 3
Rope 3
Acrylic / 2019 / C 120 × R 70
$652
Cho thuêBản in
Dưới nắng
Dưới nắng
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70