Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
23,000,001 - 46,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Humanlity #13
Humanlity #13
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 80
$1,739
Bản in
Quê nhà bạn
Quê nhà bạn
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$1,957
Nuy
Nuy
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 60
$1,957
Cho thuêBản in
To The West
To The West
Sơn dầu / 2013 / C 52 × R 42
$1,739
Bản in
Ao sen trong chùa
Ao sen trong chùa
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 60 × R 180
$1,957
Cho thuê
Seduction
Seduction
Sơn dầu / 2013 / C 52 × R 42
$1,739
Bản in
Humanlity #14
Humanlity #14
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 80
$1,087
Bản in
Làng quê trên những áng mây - No4
Làng quê trên những áng mây - No4
Acrylic / 2019 / C 70 × R 120
Thừa Thiên Huế
$1,087
Sen vàng
Sen vàng
Sơn dầu / 2019 / C 75 × R 150
$1,130
Cho thuê
Em gái vùng cao
Em gái vùng cao
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 90 × R 60
$1,957
Cho thuêBản in
Humanlity #5
Đã bán
Humanlity #5
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 80
$1,304
Bản in
Yellow moment
Yellow moment
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 75 × R 120
$1,957
Đầm súng 1
Đầm súng 1
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 75 × R 150
$1,391
Humanlity #15
Humanlity #15
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 60
$1,304
Bản in
Thuyền và biển
Thuyền và biển
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
$1,087
Cửa mở ra rừng
Cửa mở ra rừng
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 93 × R 73
Thái Nguyên
$1,304
Xuân Trong Vườn Nhà Tôi
Xuân Trong Vườn Nhà Tôi
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
$1,087
Cho thuê
Suối màu ngọc
Suối màu ngọc
Sơn dầu / 2019 / C 140 × R 100
Thừa Thiên Huế
$1,087
Humanlity #9
Đã bán
Humanlity #9
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 40 × R 60
$1,522
Bản in
Đèo mây
Đèo mây
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 110 × R 80
$1,957
Nắng sớm
Nắng sớm
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 110 × R 130
$1,391
Nắng chiều
Nắng chiều
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 100
$1,174
Phụ nữ vùng cao
Phụ nữ vùng cao
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
$1,826
Bản in
Humanlity #1
Đã bán
Humanlity #1
Sơn dầu / 2019 / C 90 × R 70
$1,087
Tắm trong vườn
Tắm trong vườn
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 90 × R 60
$1,739
Cho thuê
Humanlity  #4
Humanlity #4
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 78
$1,739
Bản in
Humanlity #2
Đã bán
Humanlity #2
Sơn dầu / 2019 / C 40 × R 60
$1,087
Biển hát chiều nay
Đã bán
Biển hát chiều nay
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 160
Bản in
Thuyền mây
Thuyền mây
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 110 × R 80
$1,957
Cõi thiền
Cõi thiền
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
$1,391
Cho thuêBản in
Humanlity #7
Humanlity #7
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 90
$1,522
Bản in
Humanlity #10
Humanlity #10
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 90
$1,522
Bản in
Ngóng...!
Ngóng...!
Tổng hợp / 2019 / C 120 × R 120
Nhịp chiều
Nhịp chiều
Tổng hợp / 2016 / C 120 × R 120
Nội tại
Nội tại
Nhôm / 2008 / C 100 × R 100
Thừa Thiên Huế
$1,087
Cho thuêBản in
Phố cổ Hà nội
Phố cổ Hà nội
Acrylic / 2017 / C 110 × R 90
$1,087
Cho thuêBản in
Cỏi hạnh phúc
Cỏi hạnh phúc
Acrylic / 2015 / C 120 × R 160
Thừa Thiên Huế
$1,043
Cho thuêBản in
Humanlity #6
Humanlity #6
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 40
$1,087
Bản in
Sự khởi đầu của hạnh phúc
Sự khởi đầu của hạnh phúc
Acrylic / 2015 / C 160 × R 120
Thừa Thiên Huế
$1,043
Cho thuêBản in
Humanlity #11
Humanlity #11
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 90
$1,522
Bản in
Chiều vàng
Chiều vàng
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 150
$1,739
Nàng Kiều bên lầu Ngưng Bích
Nàng Kiều bên lầu Ngưng Bích
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
$1,304
Cho thuêBản in