Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
23,000,001 - 46,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Nắng Đông 04
Nắng Đông 04
Canvas / 2018 / C 81 × R 100
Hà Nội
$1,522
Đợi V
Đợi V
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 120 × R 100
Hải Phòng
$1,600
Cho thuê
Gió mùa
Gió mùa
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,087
Cho thuê
Đợi IV
Đợi IV
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 120 × R 120
Hải Phòng
$1,200
Cho thuê
Ước mơ xanh
Ước mơ xanh
Sơn mài / 2014 / C 60 × R 60
$1,348
Cho thuê
Phố 4
Phố 4
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 100
$1,217
Cho thuê
Chiều đỏ
Chiều đỏ
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 150
$1,800
Ngôi Nhà Nhỏ
Ngôi Nhà Nhỏ
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
$1,217
Cho thuê
Ngày Rằm rực rỡ
Ngày Rằm rực rỡ
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
$1,348
Cho thuê
 Tĩnh vật hoa vàng
Tĩnh vật hoa vàng
Sơn dầu trên Toan / 2013 / C 100 × R 100
Hải Phòng
$1,100
Cô gái "Lự"
Cô gái "Lự"
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 40
$1,217
Cho thuê
Violet
Violet
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 60
$1,739
Cho thuê
Hà Nội phố
Hà Nội phố
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 150
$1,800
Buổi sáng ven sông
Buổi sáng ven sông
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,087
Cho thuê
Phố huyện
Phố huyện
Canvas / 2019 / C 80 × R 100
$1,957
Mùa thu 2
Mùa thu 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$1,200
Chiều quê
Chiều quê
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 100
$1,217
Cho thuê
Những ô cửa
Những ô cửa
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 100 × R 150
Hải Phòng
$1,900
Một ngày như mọi ngày
Một ngày như mọi ngày
Lụa / 2010 / C 80 × R 110
$1,087
Bến mơ
Bến mơ
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,304
Cho thuê
Phố và sông
Phố và sông
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 150 × R 100
Hải Phòng
$1,400
Thoáng suy tư
Thoáng suy tư
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 90 × R 185
Hải Phòng
$1,652
Cho thuê
Phố 3
Phố 3
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 100
$1,217
Cho thuê
Bình minh
Bình minh
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$1,200
Phố 2
Phố 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$1,200
Giữa dòng 1
Giữa dòng 1
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 130 × R 150
Hải Phòng
$1,500
Hai chiếc thuyền nhỏ
Hai chiếc thuyền nhỏ
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,087
Cho thuê
Bến vắng 1
Bến vắng 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,600
Mùa xuân
Mùa xuân
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 70 × R 80
Hải Phòng
$1,100
Vắng lặng
Vắng lặng
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
$1,522
Cho thuê
Sắc vàng múa Lân
Sắc vàng múa Lân
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
$1,348
Cho thuê
Nắng Đông 03
Nắng Đông 03
Sơn dầu / 2018 / C 81 × R 100
Hà Nội
$1,522
Vùng cao 2
Vùng cao 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$1,200
Bức tường cũ 1
Bức tường cũ 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 100
Hải Phòng
$1,100
Bình Yên
Bình Yên
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 60
$1,500
Làng hoa 4
Làng hoa 4
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 80
$1,200
Mùa Hạ
Mùa Hạ
Acrylic / 2018 / C 80 × R 160
$1,087
Cho thuê
Em bé áo đỏ
Em bé áo đỏ
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 60
$1,826
Cho thuê
Bên ô cửa sổ
Bên ô cửa sổ
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 70 × R 170
Hải Phòng
$1,200
Một buổi chiều
Một buổi chiều
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 100
Hải Phòng
$1,100
Bến vắng 2
Bến vắng 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,300
Mơ Hoa
Mơ Hoa
Acrylic / 2018 / C 80 × R 160
$1,087
Cho thuê
Bức tường cũ 2
Bức tường cũ 2
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 110 × R 130
Hải Phòng
$1,300
Rảo bước
Rảo bước
Lụa / 2011 / C 80 × R 110
$1,087
Chiều buông
Chiều buông
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 120 × R 120
Hải Phòng
$1,200