Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
23,000,001 - 46,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
vũ điệu đại dương
vũ điệu đại dương
Giấy / 2018 / C 60 × R 240
Thừa Thiên Huế
Bên dòng sông
Bên dòng sông
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 150
Nghệ An
Ngõ phố 2
Ngõ phố 2
Sơn dầu / 2021 / C 105 × R 105
Lặng 8
Lặng 8
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Tuyên Quang
Những mùa hoa 2
Những mùa hoa 2
Acrylic / 2020 / C 150 × R 50
Cho thuê
Dấu yêu ( No2)
Dấu yêu ( No2)
Acrylic / 2021 / C 110 × R 150
Cho thuê
Lặng 9
Lặng 9
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Tuyên Quang
Di sản 2
Di sản 2
Sơn dầu / 2021 / C 109 × R 109
Ngắm trăng
Ngắm trăng
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 100
Những mùa hoa 3
Những mùa hoa 3
Acrylic / 2020 / C 150 × R 50
Hà Nội
Khoảng cách no1
Khoảng cách no1
Acrylic / 2021 / C 100 × R 140
Cho thuêBản in
Khoảng cách no2
Khoảng cách no2
Acrylic / 2021 / C 100 × R 140
Cho thuêBản in
Dấu yêu no1
Dấu yêu no1
Acrylic / 2021 / C 110 × R 150
Cho thuêBản in
Âm tầng
Âm tầng
Acrylic / 2021 / C 110 × R 110
Sớm đông
Sớm đông
Sơn dầu / 2021 / C 100 × R 80
Lặng 7
Lặng 7
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Tuyên Quang
Mùa vàng Tây Bắc
Mùa vàng Tây Bắc
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 150
Nghệ An
Vàng son một thủa
Đã bán
Vàng son một thủa
Acrylic / 2021 / C 100 × R 150
Bản in
Di sản 1
Di sản 1
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 120
Miền sơn cước 2
Miền sơn cước 2
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 100
Cao Bằng
Bóng ngân hà
Bóng ngân hà
Khác / 2020 / C 60 × R 180
Thừa Thiên Huế
Trừu tượng 2
Trừu tượng 2
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 60
Xâm thực
Xâm thực
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Vĩnh Long
Hoa Nắng
Hoa Nắng
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Cao Bằng
ru con
Đã bán
ru con
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 70 × R 100
Bản in
Những mùa hoa 1
Những mùa hoa 1
Acrylic / 2020 / C 150 × R 50
Nàng thơ
Đã bán
Nàng thơ
Lụa / 2021 / C 80 × R 60
Bản in
Quê tôi
Quê tôi
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 160
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 90
Bản in
Xưa và nay
Xưa và nay
Sơn dầu / 2021 / C 126 × R 126
Nét xưa
Nét xưa
Sơn dầu / 2021 / C 127 × R 127
Mùa sen 2
Mùa sen 2
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 120
Nghệ An
Trang phục đã bán
Trang phục đã bán
Acrylic / 2020 / C 110 × R 110
Hoa đêm
Hoa đêm
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Cao Bằng
Đón xuân
Đón xuân
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 102 × R 82
Cao Bằng
Sắc hạ 2
Sắc hạ 2
Acrylic / 2021 / C 120 × R 200
Ông vua trong tôi
Ông vua trong tôi
Acrylic / 2020 / C 110 × R 110