Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
23,000,001 - 46,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Hội xuống đồng
Hội xuống đồng
Lụa / 2011 / C 83 × R 116
Lạng Sơn
$1,678
Cho thuê
Nắng sau nhà
Nắng sau nhà
Acrylic / 2019 / C 87 × R 67
Thái Nguyên
$1,304
Ngõ xưa
Ngõ xưa
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 60
$1,304
Hương vị quê nhà
Hương vị quê nhà
Acrylic / 2017 / C 117 × R 71
Thái Nguyên
$1,304
Xuân sớm 01
Xuân sớm 01
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 100
$1,826
Nội tại
Nội tại
Nhôm / 2008 / C 100 × R 100
Thừa Thiên Huế
$1,087
Cho thuêBản in
Sắc màu truyền thống
Sắc màu truyền thống
Acrylic / 2015 / C 110 × R 222
$1,087
Món quà mùa hè
Món quà mùa hè
Acrylic trên lụa / 2019 / C 87 × R 67
Thái Nguyên
$1,087
Tháng Tư về qua ngõ
Tháng Tư về qua ngõ
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
$1,174
Cho thuê
Tình quê 1
Tình quê 1
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 126 × R 80
$1,304
Cho thuê
Bài ca không quên
Bài ca không quên
Acrylic / 2018 / C 76 × R 66
Thái Nguyên
$1,304
Chợ xa
Chợ xa
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 70 × R 90
Thái Nguyên
$1,565
Tiếng khèn đêm
Tiếng khèn đêm
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 122 × R 70
Hà Nội
$1,087
Cho thuêBản in
Nữ sinh viên
Nữ sinh viên
Sơn dầu / 2016 / C 100 × R 80
Bình minh Hạ Long 2
Bình minh Hạ Long 2
Acrylic / 2017 / C 80 × R 200
$1,522
Cho thuê
Hoa lê tháng giêng
Hoa lê tháng giêng
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 70 × R 90
Thái Nguyên
$1,565
Đồng quê nuôi tôi lớn
Đồng quê nuôi tôi lớn
Sơn dầu / 2016 / C 110 × R 90
Thái Nguyên
$1,739
Hoa Chuối
Hoa Chuối
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 60 × R 60
$1,087
Sen trắng
Sen trắng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$1,739
Góc chợ
Góc chợ
sơn mài trên gỗ / 2015 / C 60 × R 80
$1,087
Tình quê 6
Tình quê 6
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 126 × R 80
$1,304
Cho thuê
Dạ khúc
Dạ khúc
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Hà Nội
$1,087
Cho thuêBản in
Thoáng suy tư
Thoáng suy tư
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 90 × R 185
Hải Phòng
$1,652
Cho thuê
Tình quê 3
Tình quê 3
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 126 × R 80
$1,304
Cho thuê
Lên rẫy
Lên rẫy
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
$1,370
Cho thuê
Bếp ấm
Bếp ấm
Acrylic trên lụa / 2019 / C 87 × R 67
Thái Nguyên
$1,087
Ngày bình yên 2
Ngày bình yên 2
Acrylic / 2019 / C 70 × R 90
$1,630
Cho thuê
SAU CƠN MƯA
SAU CƠN MƯA
Sơn dầu / 2019 / C 94 × R 58
Đà Nẵng
$1,043
Một góc xuân
Một góc xuân
Acrylic / 2017 / C 80 × R 110
Thái Nguyên
$1,739
Mẹ con
Mẹ con
Acrylic / 2017 / C 80 × R 60
Tình quê 4
Tình quê 4
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 126 × R 80
$1,304
Cho thuê
Ba bà đi bán lợn con
Ba bà đi bán lợn con
Acrylic trên lụa / 2018 / C 77 × R 108
Thái Nguyên
$1,087
Góc chợ chiều
Góc chợ chiều
Acrylic / 2019 / C 100 × R 80
$1,304
Cho thuê
Cửa mở ra rừng
Cửa mở ra rừng
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 93 × R 73
Thái Nguyên
$1,304
Ký ức trong veo
Ký ức trong veo
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 83 × R 70
Thái Nguyên
$1,435
Ngày bình yên 1
Ngày bình yên 1
Acrylic / 2019 / C 70 × R 90
$1,304
Cho thuê
Tình quê 5
Tình quê 5
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 126 × R 80
$1,304
Cho thuê
Tình quê 2
Tình quê 2
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 126 × R 80
$1,304
Cho thuê
vũ điệu lặng lẽ 2
vũ điệu lặng lẽ 2
Acrylic trên lụa / 2017 / C 110 × R 75
Thái Nguyên
$1,087
Tâm sự
Tâm sự
Acrylic / 2017 / C 122 × R 70
Hà Nội
$1,087
Cho thuêBản in
Long phụng sum vầy 4
Long phụng sum vầy 4
Tổng hợp / 2019 / C 50 × R 70
$1,109
Cho thuê
Đợi mùa
Đợi mùa
Sơn dầu / 2014 / C 69 × R 89
Thái Nguyên
$1,304