Artists...
Types...
Themes...
Styles...
Materials...
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
23,000,001 - 46,000,000 VNĐ
×
View mode:
Bên sườn non
Bên sườn non
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 140
Lạng Sơn
Tháng ba bên đê
Tháng ba bên đê
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 120
Rình
Rình
Sơn dầu / 2022 / C 125 × R 80
Thiền Sư
Thiền Sư
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 70
Hà Nội
Trưa hè
Trưa hè
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 120
Bóng hoa
Bóng hoa
Sơn dầu / 2022 / C 120 × R 80
Quỳnh
Quỳnh
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 120
Hương rừng
Hương rừng
Sơn mài / 2022 / C 60 × R 120
Cho thuêBản in
Múa
Múa
Tổng hợp / 2021 / C 100 × R 100
Lưới cá
Lưới cá
Sơn mài / 2021 / C 40 × R 50
Phật diện II
Phật diện II
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 100
Blue and Gold
Blue and Gold
Sơn dầu trên Toan / 2022 / C 120 × R 80
Cho thuêBản in
Tóc xuân
Tóc xuân
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
Tre tháng ba
Tre tháng ba
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 120
Trăng khuyết
Trăng khuyết
Sơn mài / 2022 / C 60 × R 60
Phố
Phố
Sơn dầu / 2022 / C 120 × R 80
Thân thế 3
Thân thế 3
Sơn dầu / 2022 / C 130 × R 100
Nhớ một mùa hoa
Nhớ một mùa hoa
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 120
Tóc xuân 03
Tóc xuân 03
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 40
Dục giới
Dục giới
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 100
Nguyệt cầm
Nguyệt cầm
Sơn dầu / 2022 / C 120 × R 120
Ngày nông nhàn
Ngày nông nhàn
Sơn dầu / 2016 / C 58 × R 78
Thái Nguyên
Mắt ngọc
Mắt ngọc
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Sương thu
Sương thu
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 120
Chút vốn riêng
Chút vốn riêng
Sơn dầu / 2022 / C 95 × R 45
Hà Nội
Đêm Thu
Đêm Thu
Lụa / 2021 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Thiếu phụ
Thiếu phụ
Sơn dầu / 2022 / C 70 × R 40
trên nương
trên nương
Sơn dầu trên Toan / 2022 / C 100 × R 80
Cao Bằng
Sài Sơn
Sài Sơn
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 120
Cô gái nhỏ
Cô gái nhỏ
Sơn mài / 2021 / C 70 × R 50
Nguyện cầu
Nguyện cầu
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 40
Phố vắng
Phố vắng
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 120
Dạ chiến
Dạ chiến
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 125
Hoàng Hôn Trên Hồ
Hoàng Hôn Trên Hồ
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 100
Tuyên Quang
Bản in
Chân dung II
Chân dung II
Sơn dầu / 2021 / C 130 × R 100
Phật diện I
Phật diện I
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 100
Làng Bắc Biên
Làng Bắc Biên
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 120
Tiếng gà trưa
Tiếng gà trưa
Sơn dầu / 2021 / C 73 × R 92
Lạng Sơn
Tàn cuộc
Tàn cuộc
Sơn dầu / 2022 / C 97 × R 130
Trà Kiệu
Trà Kiệu
Gỗ / 2022 / C 80 × R 80
Hà Nội
Cho thuê
Thời gian
Thời gian
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 100
Bữa ăn #1
Bữa ăn #1
Sơn dầu / 2022 / C 60 × R 60
Tuyên Quang