Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
23,000,001 - 46,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Sen 01
Sen 01
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Sau cơn mưa
Sau cơn mưa
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
Góc đại dương
Góc đại dương
Acrylic / 2017 / C 70 × R 210
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Đêm trắng
Đêm trắng
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 60
Chân dung 10
Chân dung 10
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Lên bờ
Lên bờ
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 100 × R 160
Cho thuêBản in
Chân dung 08
Chân dung 08
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Đêm
Đêm
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
Phố nhỏ
Phố nhỏ
Sơn mài / 2019 / C 110 × R 50
Cho thuêBản in
Phố hàng tre
Phố hàng tre
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Chân dung 17
Chân dung 17
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Mùa điều chín
Mùa điều chín
Acrylic / 2020 / C 160 × R 120
Trong vườn 2
Trong vườn 2
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 90
Chân dung 05
Chân dung 05
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Câu chuyện phố thị
Đã bán
Câu chuyện phố thị
Sơn mài / 2016 / C 135 × R 200
Bản in
Chân dung 16
Chân dung 16
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Ngồi 02
Ngồi 02
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Nét xưa
Nét xưa
Sơn mài / 2019 / C 70 × R 70
Cho thuê
Chân dung 06
Chân dung 06
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Không đề 2
Không đề 2
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 90
Cho thuêBản in
Hạ long biển nhớ
Hạ long biển nhớ
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 100 × R 160
Cho thuêBản in
Nude 2
Nude 2
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 70
Dưới bóng Điệp Anh Đào
Dưới bóng Điệp Anh Đào
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Bản in
Sen và tĩnh vật
Sen và tĩnh vật
Lụa / 2020 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Bản in
Không gian bên trong
Không gian bên trong
Acrylic / 2020 / C 90 × R 70
Chiều Sài Sơn
Chiều Sài Sơn
Sơn mài / 2020 / C 100 × R 160
Cho thuê
Chân dung 11
Chân dung 11
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Mùa nhớ
Mùa nhớ
Canvas / 2021 / C 80 × R 120
Gánh Đời
Gánh Đời
Acrylic / 2020 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Hoa tàn
Hoa tàn
Acrylic / 2020 / C 160 × R 100
Bản in
Tuổi thơ tôi 3
Tuổi thơ tôi 3
Sơn mài / 2020 / C 58 × R 88
Khúc bi tráng
Khúc bi tráng
Acrylic / 2020 / C 120 × R 120
Sen 04
Sen 04
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
Sen 03
Sen 03
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Bản vắng
Bản vắng
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 120
Cho thuêBản in
Tháng 3 ở Mộc Châu
Tháng 3 ở Mộc Châu
Canvas / 2020 / C 100 × R 100
Cho thuêBản in
Hai thiếu nữ
Hai thiếu nữ
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Chân dung 07
Chân dung 07
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Sáng Thu bên Hồ Tây
Sáng Thu bên Hồ Tây
Canvas / 2020 / C 100 × R 120
Đêm xanh
Đêm xanh
Sơn dầu / 2019 / C 53 × R 57
Cày
Cày
Acrylic / 2020 / C 600 × R 1800
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Nude
Nude
Sơn dầu / 2020 / C 58 × R 43