Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
23,000,001 - 46,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Khúc nam ai
Khúc nam ai
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 90 × R 210
$1,087
Chợ quê
Chợ quê
Acrylic / 2019 / C 50 × R 60
$1,217
Màu thiên thanh
Màu thiên thanh
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
$1,348
Trăng mùa hạ
Trăng mùa hạ
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 80
$1,609
Ngày trong veo
Ngày trong veo
Chất liệu mới / 2019 / C 106 × R 76
$1,043
Cho thuêBản in
Tóc mây
Tóc mây
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 80
$1,174
Chó rơm
Chó rơm
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
$1,087
Bản in
Màu mây tím
Màu mây tím
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348
Chợ nhóm ngày giáp Tết
Chợ nhóm ngày giáp Tết
Lụa / 2019 / C 77 × R 117
$1,304
Lưu luyến
Lưu luyến
Sơn mài / 2016 / C 160 × R 80
Ngày trở về thôn mới.
Ngày trở về thôn mới.
Acrylic / 2019 / C 110 × R 110
$1,043
Suối tóc Hương Giang
Suối tóc Hương Giang
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Mưa đầu mùa
Mưa đầu mùa
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Chợ của người Mông
Chợ của người Mông
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
$1,217
Tuổi 13
Tuổi 13
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Chợ Phiên vùng cao
Chợ Phiên vùng cao
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
$1,217
Tĩnh vật với hoa sen
Tĩnh vật với hoa sen
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
$1,348
Bản tango mùa đông
Bản tango mùa đông
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
$1,609
Đài sen
Đài sen
Sơn dầu / 2017 / C 130 × R 100
$1,609
Dưới ánh trăng non
Dưới ánh trăng non
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348
Hương Giang tôn nữ
Hương Giang tôn nữ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348
Mùa xuân
Mùa xuân
Giấy Dó / 2018 / C 80 × R 65
Trung thu
Trung thu
Lụa / 2006 / C 65 × R 85
Quảng Ninh
$1,957
Tuổi hồng
Tuổi hồng
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
$1,174
Dưới ánh trăng thu
Dưới ánh trăng thu
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 90
$1,348
Thánh nữ
Thánh nữ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
$1,348
Mùa hạ
Mùa hạ
Giấy Dó / 2018 / C 80 × R 65
Hoa quả mùa hè
Hoa quả mùa hè
Màu nước / 2019 / C 56 × R 76
Hà Nội
$1,304
Bản in