Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
23,000,001 - 46,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Vang vọng
Vang vọng
Sơn mài / 2021 / C 90 × R 150
Cho thuêBản in
Trừu tượng
Trừu tượng
Acrylic / 2021 / C 90 × R 150
Cho thuêBản in
NẮNG THU
NẮNG THU
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 120
Cho thuêBản in
Trị kỉ
Trị kỉ
Canvas / 2021 / C 100 × R 100
Nắng mùa thu
Nắng mùa thu
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 120
Cho thuêBản in
MÙA SEN
MÙA SEN
Acrylic / 2021 / C 50 × R 70
Ngày mới
Ngày mới
Acrylic / 2020 / C 100 × R 100
Bản in
CƠN GIÓ
CƠN GIÓ
Acrylic / 2021 / C 50 × R 70
Lặng 6
Đã bán
Lặng 6
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Phố / city
Phố / city
Acrylic / 2020 / C 90 × R 120
Giai điệu mùa thu
Giai điệu mùa thu
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bản in
Tiếng chuông trong gió
Tiếng chuông trong gió
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 60
Hà Nội
Cho thuêBản in
Sáng mùa thu
Sáng mùa thu
Canvas / 2021 / C 90 × R 130
Lặng 4
Đã bán
Lặng 4
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Hạnh phúc
Hạnh phúc
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Cho thuêBản in
Thêu hoa dệt lá
Thêu hoa dệt lá
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 80
Cao Bằng
Trừu tượng
Trừu tượng
Acrylic / 2021 / C 100 × R 150
Hà Nội
Cho thuêBản in
BẾN THU
BẾN THU
Ảnh / 2021 / C 50 × R 70
PHÍA SAU BỤI GAI
PHÍA SAU BỤI GAI
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 160
Phong cảnh mùa đông
Phong cảnh mùa đông
Acrylic / 2021 / C 69 × R 130
Bản in
Bìa rừng
Bìa rừng
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Chiều hoàng hôn
Chiều hoàng hôn
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 120
Cho thuêBản in
Bên hiên nhà
Bên hiên nhà
Bản in khắc gỗ / 2021 / C 80 × R 40
Cao Bằng
Ký ức
Ký ức
Acrylic / 2021 / C 100 × R 140
Cho thuêBản in
Lặng 5
Đã bán
Lặng 5
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Tiếng vọng 16
Tiếng vọng 16
Acrylic / 2021 / C 70 × R 210
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Em bé vùng cao
Em bé vùng cao
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 80
Cao Bằng
Trừu tượng xanh
Trừu tượng xanh
Acrylic / 2020 / C 100 × R 70
Bản in
SEN
SEN
Acrylic / 2021 / C 50 × R 70
SUỐI YẾN VÀO THU
SUỐI YẾN VÀO THU
Sơn dầu / 2021 / C 100 × R 150
Cho thuêBản in
NẮNG XUÂN
NẮNG XUÂN
Sơn dầu / 2020 / C 95 × R 145
Bình yên
Đã bán
Bình yên
Acrylic / 2019 / C 100 × R 140
Lạng Sơn
Bản in
Đi Cấy
Đi Cấy
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 100 × R 120
NUDE
NUDE
Acrylic / 2019 / C 110 × R 80
Những ngày hạ buồn
Những ngày hạ buồn
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 70 × R 90
Cho thuêBản in
Gió mùa về
Gió mùa về
Acrylic / 2021 / C 100 × R 120
Bản in
Quả thị
Quả thị
Canvas / 2021 / C 90 × R 90
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2021 / C 90 × R 120
Hà Nội
Cho thuêBản in
Nguyet Thực
Nguyet Thực
Acrylic trên lụa / 2021 / C 100 × R 100
Không gian màu lam
Không gian màu lam
Acrylic / 2021 / C 60 × R 90
Bản in
Mùa nắng hanh hao
Đã bán
Mùa nắng hanh hao
Acrylic / 2021 / C 92 × R 73
Lạng Sơn
Bản in
Không gian của đường nét và màu sắc
Không gian của đường nét và màu sắc
Acrylic / 2021 / C 100 × R 150
Hà Nội
Cho thuêBản in