Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Trừu tượng biểu hiện 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Sen 5
Sen 5
Sơn dầu / 2018 / C 65 × R 105
Hà Nội
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Acrylic / 2018 / C 50 × R 60
Hà Nội
Đường cong
Đường cong
Acrylic / 2020 / C 120 × R 70
Hè về trên phố
Hè về trên phố
Acrylic / 2022 / C 70 × R 100
Cô gái và con chó
Cô gái và con chó
Acrylic / 2022 / C 70 × R 50
Rừng cây 5
Rừng cây 5
Acrylic / 2018 / C 65 × R 105
Hà Nội
Không gian đỏ
Không gian đỏ
Acrylic / 2022 / C 120 × R 80
Cô gái ngủ 2
Cô gái ngủ 2
Acrylic / 2022 / C 50 × R 70
Tâm điểm
Tâm điểm
Tổng hợp / 2021 / C 140 × R 100
Dưới chân cầu
Dưới chân cầu
Acrylic / 2021 / C 80 × R 120
Giao hợp
Giao hợp
Tổng hợp / 2021 / C 120 × R 200
Ánh trăng trên cầu
Ánh trăng trên cầu
Acrylic / 2021 / C 80 × R 120
Chiếc ghế dài
Chiếc ghế dài
Acrylic / 2022 / C 50 × R 70
Ngõ
Ngõ
Sơn dầu / 2022 / C 60 × R 40
Đêm sao
Đã bán
Đêm sao
Acrylic / 2022 / C 80 × R 60
Nuy ngồi III
Nuy ngồi III
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Cơn gió mạnh
Cơn gió mạnh
Acrylic / 2021 / C 100 × R 150
Nuy ngồi II
Nuy ngồi II
Acrylic / 2022 / C 70 × R 50
Cuộc vui
Cuộc vui
Tổng hợp / 2021 / C 100 × R 200
Tình tự
Tình tự
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Nguyệt cầm
Nguyệt cầm
Sơn dầu / 2022 / C 120 × R 120
Rừng cây 4
Rừng cây 4
Sơn dầu / 2018 / C 65 × R 125
Hà Nội
Nuy nằm
Nuy nằm
Acrylic / 2022 / C 50 × R 70
Hoa cải
Hoa cải
Acrylic / 2017 / C 65 × R 105
Hà Nội
Buổi sáng
Buổi sáng
Tổng hợp / 2021 / C 140 × R 100
Cuộc liên hoan
Cuộc liên hoan
Tổng hợp / 2021 / C 130 × R 170
Phong cảnh
Phong cảnh
Acrylic / 2022 / C 50 × R 70
Sen 4
Đã bán
Sen 4
Sơn dầu / 2018 / C 65 × R 105
Hà Nội
Sen 6
Sen 6
Sơn dầu / 2018 / C 65 × R 105
Hà Nội
Ngõ nắng
Ngõ nắng
Sơn dầu / 2022 / C 70 × R 70
Múa
Múa
Tổng hợp / 2021 / C 100 × R 100
Cô gái ngủ
Cô gái ngủ
Acrylic / 2022 / C 80 × R 120
Bình minh trên cầu
Bình minh trên cầu
Acrylic / 2021 / C 80 × R 120
Phố chiều
Phố chiều
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 120
Trỗi dậy
Trỗi dậy
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Chiếc ghế màu tím
Chiếc ghế màu tím
Acrylic / 2021 / C 120 × R 80
Thiếu nữ và hoa
Thiếu nữ và hoa
Acrylic / 2022 / C 120 × R 80