Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Tôn giáo 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Lặng 1
Đã bán
Lặng 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 32 × R 34
Tuyên Quang
Bản in
Đức Phật
Đức Phật
Acrylic / 2019 / C 40 × R 40
Bản in
Ngài Vô Ưu
Ngài Vô Ưu
Màu nước / 2020 / C 54 × R 34
Cho thuêBản in
Ranh giới bất tử
Ranh giới bất tử
Tổng hợp / 2020 / C 100 × R 150
Hà Nội
Vũ khúc Tamia Tatih
Vũ khúc Tamia Tatih
Lụa / 2019 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Bản in
Ranh giới bất tử
Ranh giới bất tử
Tổng hợp / 2020 / C 70 × R 50
Hà Nội
Lặng 5
Đã bán
Lặng 5
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Hạt giống từ bi tâm
Hạt giống từ bi tâm
Acrylic / 2019 / C 60 × R 60
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Trên đỉnh phù vân
Trên đỉnh phù vân
Sơn dầu / 2017 / C 80 × R 100
Bắc Ninh
Cho thuêBản in
Về Phía Ánh Sáng
Đã bán
Về Phía Ánh Sáng
Acrylic / 2021 / C 120 × R 100
Thừa Thiên Huế
Bản in
Cõi Mộng #7
Cõi Mộng #7
Lụa / 2017 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Cho thuê
Cõi Mộng #6
Cõi Mộng #6
Lụa / 2017 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Cho thuê
Lặng 6
Đã bán
Lặng 6
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Cõi thiền
Cõi thiền
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Cho thuêBản in
Cõi Mộng # 1
Cõi Mộng # 1
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Vàng phai 1
Vàng phai 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Lặng 3
Đã bán
Lặng 3
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 40.5 × R 40.5
Tuyên Quang
Bản in
Ranh giới bất tử
Ranh giới bất tử
Acrylic / 2020 / C 165 × R 55
Hà Nội
Lặng 2
Lặng 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 38 × R 40.5
Tuyên Quang
Cho thuêBản in
ĐI VỀ PHÍA ÁNH SÁNG
ĐI VỀ PHÍA ÁNH SÁNG
Acrylic / 2021 / C 120 × R 100
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in