Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Hoàng hôn
Hoàng hôn
sơn mài trên gỗ / 2016 / C 100 × R 120
$4,130
Hồng môn
Hồng môn
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
THIÊN ĐỊA NHÂN
Đã bán
THIÊN ĐỊA NHÂN
Sơn dầu / 2017 / C 85 × R 139
Đà Nẵng
Buông
Buông
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 70 × R 55
$522
Cho thuê
Hoa sơn quỳ
Hoa sơn quỳ
Acrylic / 2018 / C 100 × R 80
Phù Vân
Phù Vân
Acrylic / 2018 / C 80 × R 110
Hà Nội
$522
ĐÔI BẠN
ĐÔI BẠN
Sơn dầu / 2019 / C 49 × R 94
Đà Nẵng
$957
Múa rằm trung thu
Múa rằm trung thu
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
Hoa sen
Hoa sen
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,826
Hoa hướng dương
Hoa hướng dương
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Nhớ mẹ
Nhớ mẹ
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 80 × R 120
$783
Cho thuê
NÉT VIỆT
NÉT VIỆT
Sơn dầu / 2017 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
$870
Ngẫu hứng Dòng sông
Ngẫu hứng Dòng sông
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 80
$2,174
Thả diều
Thả diều
Acrylic / 2018 / C 90 × R 120
Hồng Xuân
Hồng Xuân
Acrylic / 2019 / C 60 × R 40
Hà Nội
$348
ĐẤT VIỆT II
ĐẤT VIỆT II
Sơn dầu / 2013 / C 76 × R 76
Đà Nẵng
$826
Cơn Giông
Cơn Giông
Acrylic / 2018 / C 80 × R 110
Hà Nội
$591
Hoa sứ đỏ
Hoa sứ đỏ
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
ĐẤT VIỆT
Đã bán
ĐẤT VIỆT
Sơn dầu / 2019 / C 85 × R 85
Đà Nẵng
Hà Nội Phố
Hà Nội Phố
Acrylic / 2018 / C 70 × R 50
Hà Nội
$435
Chơi trong vườn
Chơi trong vườn
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 90
CHIỀU BÌNH YÊN
Đã bán
CHIỀU BÌNH YÊN
Sơn dầu / 2018 / C 76 × R 94
Đà Nẵng
Ngõ xưa
Ngõ xưa
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 60
$1,304
ĐẤT VIỆT I
Đã bán
ĐẤT VIỆT I
Sơn dầu / 2011 / C 76 × R 76
Đà Nẵng
Nhớ
Nhớ
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
$652
Cho thuêBản in
Múa nhạc
Múa nhạc
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
Hoa sen trắng
Hoa sen trắng
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 60 × R 120
$2,391
Cho thuê
Tình xuân
Tình xuân
Màu nước / 2018 / C 80 × R 50
Chiều tà
Chiều tà
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
$783
Hoa tháng tư
Hoa tháng tư
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
$391
Sen trắng
Sen trắng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$1,739
Hoa chuối
Hoa chuối
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Tâm sự
Tâm sự
Acrylic / 2017 / C 122 × R 70
Hà Nội
$1,087
Cho thuêBản in
Mai hoa
Mai hoa
Màu nước / 2018 / C 90 × R 60
Muộn
Đã bán
Muộn
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Góc chợ
Góc chợ
sơn mài trên gỗ / 2015 / C 60 × R 80
$1,087
Tú Lệ vào mùa
Tú Lệ vào mùa
Acrylic / 2019 / C 80 × R 110
Hà Nội
$652