Artists...
Đồ họa 
×
Themes...
Styles...
Materials...
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Bóng xoang
Bóng xoang
Khắc gỗ / 2020 / C 70 × R 150
Gia Lai
Bản in
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Gỗ / 2021 / C 75 × R 95
Bản Tày Tây Nguyên
Bản Tày Tây Nguyên
Bản in khắc gỗ / 2013 / C 50 × R 70
Đắk Lắk
Bản in
Múa khèn 2
Múa khèn 2
Bản in khắc gỗ / 2013 / C 70 × R 90
Đắk Lắk
Cho thuêBản in
Mục đồng 1
Mục đồng 1
Khắc gỗ / 2001 / C 48 × R 48
Cuộc họp của những con manơcanh
Cuộc họp của những con manơcanh
Khắc gỗ / 2016 / C 80 × R 120
Gia Lai
Bản in
Ước vọng
Ước vọng
Bản in khắc gỗ / 2020 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Ảo ảnh
Ảo ảnh
Sơn khắc / 2018 / C 120 × R 60
Cho thuêBản in
FO tí hon
FO tí hon
Bản in khắc gỗ / 2021 / C 65 × R 45
Gia Lai
Bản in
Thuyền và biển
Thuyền và biển
Bản in khắc gỗ / 2018 / C 45 × R 60
Bản in
Ngày mai ra khơi
Đã bán
Ngày mai ra khơi
Khắc gỗ / 2014 / C 240 × R 120
Bản in
Yên bình 2
Yên bình 2
Khắc gỗ / 2001 / C 48 × R 48
Thánh Gióng
Thánh Gióng
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 80
Bản in
Cuối hạ
Cuối hạ
Khắc gỗ / 2021 / C 70 × R 50
Bản in
Chiều Tây Nguyên
Chiều Tây Nguyên
Khắc gỗ / 2023 / C 70 × R 90
Bản in
Xuyến chi
Xuyến chi
Bản in khắc gỗ / 2021 / C 80 × R 60
Gia Lai
Bản in
Trò chuyện
Trò chuyện
Khắc gỗ / 2000 / C 58 × R 78
Say thuốc lào
Say thuốc lào
Khắc gỗ / 2001 / C 48 × R 48
Đường ra biển
Đường ra biển
Bản in khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 45
Bản in
"Cơn bão Ngoài xa"
"Cơn bão Ngoài xa"
In kẽm / 2012 / C 30 × R 40
Cho thuêBản in
Tình Mẫu Tử
Tình Mẫu Tử
Acrylic / 2020 / C 60 × R 60
Cho thuêBản in
Ngày vô định
Đã bán
Ngày vô định
In độc bản / 2019 / C 30 × R 40
Bản in
nhà thơ chính toà nicola bari
nhà thơ chính toà nicola bari
Khắc/ Đục / 2020 / C 140 × R 100
Gia Lai
Bản in
Ngày hè
Ngày hè
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Em Tâm
Em Tâm
In tổng hợp / 2021 / C 55 × R 40
Nghệ An
Cho thuêBản in
Đợi 2
Đợi 2
Khắc gỗ / 2013 / C 29 × R 20
Bản in
Người phụ nữ xinh đẹp
Người phụ nữ xinh đẹp
In độc bản / 2020 / C 90 × R 70
Nghệ An
Cho thuêBản in
Bếp Cũ
Bếp Cũ
Khắc gỗ / 2011 / C 40 × R 29.5
Cho thuêBản in
tranh phố hoa
tranh phố hoa
Acrylic / 2022 / C 40 × R 36
Biêng
Biêng
Bản in khắc gỗ / 2015 / C 45 × R 60
Gia Lai
Bản in
NGÀY DÀI
NGÀY DÀI
Acrylic / 2018 / C 120 × R 160
vũ điệu đại dương
vũ điệu đại dương
Giấy / 2018 / C 60 × R 240
Thừa Thiên Huế
Bên hiên nhà
Bên hiên nhà
Bản in khắc gỗ / 2021 / C 80 × R 40
Cao Bằng
Góc Khuất
Góc Khuất
Giấy Dó / 2020 / C 80 × R 120
Múa khèn 1
Múa khèn 1
Bản in khắc gỗ / 2013 / C 70 × R 90
Đắk Lắk
Bản in
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
In độc bản / 2020 / C 70 × R 45
Thừa Thiên Huế
Gió cuốn mây trôi
Gió cuốn mây trôi
In độc bản / 2013 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
Bản in
Gà Kim Hoàng
Gà Kim Hoàng
Gỗ / 2020 / C 57 × R 40
Cái giả và cái thật
Cái giả và cái thật
Khác / 2010 / C 120 × R 105
Chở che
Chở che
Khắc gỗ / 2000 / C 58 × R 78
Hoa hướng dương - 1
Hoa hướng dương - 1
Bản in khắc gỗ / 2020 / C 60 × R 40
Thừa Thiên Huế
Bản in
"Chuyến Sớm"
Đã bán
"Chuyến Sớm"
In kẽm / 2016 / C 33 × R 47.5
Bản in
 Thành phố sương mù
Thành phố sương mù
Khắc gỗ / 2020 / C 100 × R 70
Gia Lai
Bản in