Ngõ xưa
Ngõ xưa
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 60
$1,304
Hoa hướng dương với đồ xưa
Một sớm mùa thu
Bến sông quê
Nắng đang lên
Tĩnh vật hoa vàng
Bến sống quê
THẮM
Khe thác Hin Lạp
Ao quê
Hồng Xuân
Tĩnh vật
Mùa hè 1
Tĩnh vật mùa thu
Đào Xuân
Chiều vàng
Thiếu nữ đam mê
Sớm Krông Bông 01
Bình minh trên biển
Bến bình yên
Chân dung 1
Phố cổ 2
Thể nghiệm 13
Tĩnh vật 2
Hoa nắng
Chân dung 2
Chiều xuân 2
Kết hợp 8
Hoa đỗ quyên
Tĩnh vật 1
Cúc vàng