Ngõ xưa
Ngõ xưa
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 60
$1,304
THẮM
Hồng Xuân
Tĩnh
Dòng sông êm đềm
Nắng lên
Về thôi
Nữ sinh viên
Chân dung 2
Hoa nắng
Góc quê bừng sáng
Phong cảnh 1
Chiều xuân 2
Chân dung 1
Hoa layon 1
Hoa xương rồng
Thể nghiệm 13
Đi nương
Tháng Tư về qua ngõ
Tĩnh vật 5
SEN SỚM
Mùa gặt
Hoa đồng tiền
Góc quê
Hương thơm của hoa hồng
Phố cổ 2
Bến xưa
THIÊN ĐỊA NHÂN
Xuân về trên bản
Cơn Giông
Đêm xuân