Hoa layon 1
Hoa layon 1
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 30
Tĩnh vật mùa thu
Tĩnh vật
Hoa quả mùa hè
Một sớm mùa thu
Hoa tĩnh vật
THẮM
Những trái táo của bạn Sóc
Tĩnh vật 13
Hoa đỗ quyên
Hoa hướng dương với đồ xưa
Tĩnh
Hoa sứ đỏ
Tĩnh vật
Hồng Xuân
THIÊN ĐỊA NHÂN
Hoa đồng tiền
Tĩnh vật quả
Tĩnh vật 2
Tĩnh vật 5
Sớm Mai
Tĩnh vật 1
Sắc vàng
Cúc vàng
Tĩnh vật
Tĩnh vật hoa vàng
Tĩnh vật 4
Hoa nắng
Nồng Nàn
Hoa nắng
Đào Xuân