Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
46,000,001 - 115,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Điệu múa Rồng Tiên
Điệu múa Rồng Tiên
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 120
$3,000
Ký ức ngày Rằm
Ký ức ngày Rằm
Sơn mài / 2013 / C 50 × R 120
$3,000
Kinh đô thần bí
Kinh đô thần bí
Acrylic / 2019 / C 100 × R 200
Thừa Thiên Huế
$2,022
Tắm
Tắm
Acrylic / 2019 / C 80 × R 180
$2,174
Bản in
Sen và cá 2 (Liên ngư)
Sen và cá 2 (Liên ngư)
Lụa / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
$2,391
Cho thuêBản in
Mai Châu ngày mới
Mai Châu ngày mới
Sơn mài / 2019 / C 70 × R 140
Nghệ An
$2,348
Lối vào
Lối vào
Đá / 2013 / C 20 × R 20
$2,870
LỜI CẢNH BÁO    .The warning
LỜI CẢNH BÁO .The warning
Sơn dầu / 2013 / C 100 × R 100
$2,174
Hạ Long
Hạ Long
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 150
$3,522
Hẻm vùng cao 1
Hẻm vùng cao 1
Sơn mài / 2017 / C 140 × R 80
Hoa vô thường 02
Hoa vô thường 02
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
$3,478
Bản in
Một ngày mới
Đã bán
Một ngày mới
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
$4,565
Hợp
Hợp
Đá / 2013 / C 40 × R 15
$2,870
Xóm chài
Xóm chài
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 140
Nghệ An
$2,609
Trống chèo
Trống chèo
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 150 × R 150
$3,043
Sự sống quanh tôi 2
Sự sống quanh tôi 2
Sơn mài / 2011 / C 80 × R 80
$3,696
Biển hát
Biển hát
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 90
$2,043
cổ tích 12 - Tuổi thần tiên
cổ tích 12 - Tuổi thần tiên
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
$3,478
Bản in
Hẻm vùng cao 3
Hẻm vùng cao 3
Sơn mài / 2017 / C 140 × R 80
Vũ khúc Tamia Tatih
Vũ khúc Tamia Tatih
Lụa / 2019 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
$3,043
Bản in
Chuyển
Chuyển
Đá / 2010 / C 30 × R 42
$4,348
Ngày mùa
Đã bán
Ngày mùa
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$3,913
Nhà mây
Nhà mây
Đá / 2018 / C 28 × R 40
$4,348
Phía dưới
Phía dưới
Đá / 2013 / C 18 × R 25
$2,870
Cõi mộng
Cõi mộng
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 140
Phố
Phố
Đá / 2011 / C 20 × R 38
$2,870
Hạt mùa
Hạt mùa
Đá / 2018 / C 18 × R 40
$4,348
Qua miền ký ức 1
Qua miền ký ức 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 160 × R 135
Bắc Giang
$2,391
Biển nhớ 2
Biển nhớ 2
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 100
Qua miền ký ức 2
Qua miền ký ức 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 160 × R 120
Bắc Giang
$2,391
Sau cơn mưa
Sau cơn mưa
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 70
Du xuân
Du xuân
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 50
Hẻm vùng cao 2
Hẻm vùng cao 2
Sơn mài / 2017 / C 140 × R 100
Sớm mai
Đã bán
Sớm mai
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 140
$4,565
Em bé dân tộc Mông
Em bé dân tộc Mông
Sơn mài / 2016 / C 70 × R 55
$3,261
Hương đêm
Hương đêm
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
$4,565
Sen Tây Hồ
Sen Tây Hồ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 70
Sắc vàng múa lân
Sắc vàng múa lân
Sơn mài / 2015 / C 88 × R 88
$3,000
Ngôi đình 2
Ngôi đình 2
Đá / 2019 / C 25 × R 42
$4,348
Thu đến thu đi
Thu đến thu đi
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 60
$3,000
Tụ họp
Tụ họp
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 130
$4,043
Văn minh lúa nước
Văn minh lúa nước
Sơn mài / 2019 / C 110 × R 90
$4,130
Cổ tích 8
Cổ tích 8
Lụa / 2017 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
$2,826
Bản in
Vườn xưa
Vườn xưa
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 150
$4,043