Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
46,000,001 - 115,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Hồ Gươm
Hồ Gươm
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 90
$4,304
Cho thuê
Tự tình
Tự tình
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 40
$2,500
Cho thuê
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2018 / C 30 × R 30
$2,826
Cho thuêBản in
Đợi 4
Đợi 4
Sơn mài / 2013 / C 60 × R 120
$4,500
Cho thuê
Dưới ánh trăng
Đã bán
Dưới ánh trăng
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 90
$2,500
Bản in
Rằm trung thu
Rằm trung thu
Sơn mài / 2015 / C 75 × R 100
$2,957
Cho thuê
Tuổi thơ
Tuổi thơ
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$2,022
Cho thuêBản in
Tứ Bình
Giới thiệu
Tứ Bình
Acrylic / 2018 / C 130 × R 172
Người bán rong
Người bán rong
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuêBản in
Em bé Hà Nội
Em bé Hà Nội
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 55
$3,043
Cho thuê
Chân dung 1
Chân dung 1
Sơn mài / 2018 / C 105 × R 105
$3,522
Cho thuê
Thiên nhiên
Thiên nhiên
Sơn mài / 2018 / C 30 × R 40
$3,913
Cho thuêBản in
Không gian dịch chuyển
Không gian dịch chuyển
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 120
$2,609
Cho thuê
Sang thu
Sang thu
Sơn mài / 2010 / C 60 × R 90
$2,537
Cho thuê
chân dung cậu bé
chân dung cậu bé
Sơn mài / 2012 / C 114 × R 90
$4,565
Cho thuê
Nắng vàng
Nắng vàng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$2,826
Cho thuê
Tình yêu
Tình yêu
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,348
Cho thuê
Xuân 6
Xuân 6
Sơn mài / 2013 / C 120 × R 70
$4,500
Cho thuê
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh miền núi
Sơn mài / 2013 / C 80 × R 180
$4,609
Cho thuê
Khoảnh khắc múa Lân
Khoảnh khắc múa Lân
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 80
$2,304
Cho thuê
Những em bé vùng cao
Những em bé vùng cao
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 120
$4,565
Cho thuê
không đề
không đề
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 60
$3,696
Cho thuê
Thiếu nữ dưới hoa II
Thiếu nữ dưới hoa II
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
Mẹ Con
Đã bán
Mẹ Con
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 80
Phượng Xanh
Phượng Xanh
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 80
$4,065
Thiếu nữ và biển
Thiếu nữ và biển
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$2,500
Cho thuê
Thiếu nữ và hoa sen
Thiếu nữ và hoa sen
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuêBản in
Mật Ngọt 05
Mật Ngọt 05
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
$3,478
Cho thuê
Em bé Mèo
Em bé Mèo
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$3,500
Cho thuê
Chiều Đông
Chiều Đông
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$4,065
Cho thuê
Hoa sen
Giới thiệu
Hoa sen
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 120
Hai chị em
Hai chị em
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 70
$2,826
Cho thuê
Dream 03
Dream 03
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 40 × R 40
$3,000
Cho thuê
Nhà sàn
Nhà sàn
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$3,043
Cho thuê
Dream 01
Dream 01
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 40 × R 40
$3,000
Cho thuê
Sự sống quanh tôi
Sự sống quanh tôi
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 120
$2,543
Thiếu nữ dưới hoa I
Thiếu nữ dưới hoa I
Sơn mài / 2018 / C 40 × R 30
$3,522
Cho thuê
Đợi
Đợi
Sơn mài / 2014 / C 120 × R 60
$4,000
Cho thuê
Nhịp sống Hà Nội
Nhịp sống Hà Nội
Sơn mài / 2012 / C 80 × R 80
$2,913
Cho thuê
Chân dung 3
Chân dung 3
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$2,826
Cho thuê
Dream 02
Dream 02
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 40 × R 40
$3,000
Cho thuê
Dream 05
Dream 05
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 40 × R 40
$3,000
Cho thuê
Tình bạn
Tình bạn
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 90
$4,565
Cho thuê
Ngại ngùng
Ngại ngùng
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 80
$3,522
Cho thuê
Trăng rằm
Trăng rằm
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 50
$3,052
Cô bé H'Mông 1
Cô bé H'Mông 1
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$3,500
Cho thuê
Dream 04
Dream 04
Sơn dầu trên Toan / 2009 / C 40 × R 40
$3,000
Cho thuê
Câu chuyện đêm rằm
Câu chuyện đêm rằm
Sơn mài / 2012 / C 60 × R 120
$2,913
Cho thuê