Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
46,000,001 - 115,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Ngày xuân
Ngày xuân
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 100
$2,174
Bến đỗ.
Bến đỗ.
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$3,043
Màu thời gian
Màu thời gian
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 80
$3,378
Hoa Sen
Hoa Sen
Acrylic / 2019 / C 70 × R 100
Hải Dương
$4,835
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2020 / C 83 × R 90
$3,043
Hẹn hò
Hẹn hò
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$3,378
Được mùa
Được mùa
Sơn mài / 2012 / C 80 × R 100
$4,500
Đôi bờ
Đôi bờ
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 100
$2,174
MÙA ĐÔNG
MÙA ĐÔNG
sơn mài trên gỗ / 2017 / C 122 × R 122
$2,696
MÙA XUÂN
MÙA XUÂN
sơn mài trên gỗ / 2017 / C 122 × R 122
$2,696
Sông quê
Sông quê
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 120
$3,478
Quan võ dắt ngựa và hoa
Quan võ dắt ngựa và hoa
Acrylic / 2016 / C 115 × R 150
$3,391
Em bé Hmong
Em bé Hmong
Sơn mài / 2020 / C 100 × R 60
$2,252
Sông Thu Êm Đềm
Sông Thu Êm Đềm
Sơn mài / 2018 / C 76 × R 171
$2,174
Cho thuêBản in
Sao Biển
Sao Biển
Acrylic / 2020 / C 90 × R 90
Hải Dương
$2,417
Sức sống 1
Sức sống 1
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 120
$2,252
bình phong mùa hạ
Đã bán
bình phong mùa hạ
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Hà Nội
Bản in
Phố cổ Hội An
Phố cổ Hội An
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 100
$2,252
Sen
Sen
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 60
$2,813
Phố cổ Hội An 1
Phố cổ Hội An 1
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 100
$2,252
Người ở đừng về.
Người ở đừng về.
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
$2,609
Hai đứa trẻ
Hai đứa trẻ
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
Hải Phòng
$2,609
Tĩnh vật 1
Tĩnh vật 1
Acrylic / 2018 / C 50 × R 50
Hải Dương
$2,417
 Gà Quê
Gà Quê
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 120 × R 160
$2,826
Cho thuêBản in
Hà Nội những năm 1990
Hà Nội những năm 1990
Bìa/ván / 2003 / C 87 × R 196
$2,174
Ấn tượng Hội An
Ấn tượng Hội An
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 100
$3,826
Nàng Dâu
Nàng Dâu
Acrylic / 2009 / C 170 × R 110
Hải Dương
$4,835
bình phong mùa xuân
Đã bán
bình phong mùa xuân
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Hà Nội
Bản in
bình phong mùa đông
Đã bán
bình phong mùa đông
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Hà Nội
Bản in
Một chiều mưa
Một chiều mưa
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 100
$2,174
Tĩnh vật 3
Tĩnh vật 3
Acrylic / 2010 / C 90 × R 90
Hải Dương
$2,417
bình phong mùa thu
Đã bán
bình phong mùa thu
Lụa / 2019 / C 140 × R 85
Hà Nội
Bản in
Sắc xuân
Sắc xuân
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
$3,043
Tạo dáng
Tạo dáng
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 160 × R 120
$2,565
Nắng Xuân
Nắng Xuân
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 120
$3,913
Thanh niên xung phong
Thanh niên xung phong
Acrylic / 2010 / C 170 × R 110
Hải Dương
$2,417
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
$2,391
no name 317
no name 317
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 70 × R 50
Thêu váy
Thêu váy
Sơn mài / 2008 / C 80 × R 60
$2,174
NO NAME 226
NO NAME 226
Sơn dầu / 2020 / C 120 × R 120
$2,174
Bản in
Biển nhớ
Biển nhớ
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 100
Phơi lưới
Phơi lưới
Sơn mài / 2020 / C 75 × R 100
$4,783
Bi ve
Giới thiệu
Bi ve
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 100 × R 150
Cho thuê
Góc Trang Điểm
Góc Trang Điểm
Acrylic / 2018 / C 80 × R 80
Hải Dương
$2,417
Trăng
Trăng
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
$3,378
Ngày hội
Ngày hội
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 120 × R 120
$4,348