Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
46,000,001 - 115,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Sen 2
Đã bán
Sen 2
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Hoa sen 3
Hoa sen 3
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Hồng hoa 02
Hồng hoa 02
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Vô thường
Vô thường
Sơn dầu / 2020 / C 92 × R 73
Tuyên Quang
Hoa sen 2
Hoa sen 2
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Trên đỉnh Trúc Sơn 3
Trên đỉnh Trúc Sơn 3
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 73 × R 92
Tuyên Quang
Cho thuêBản in
Điểm trang
Điểm trang
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Nàng sen 5
Nàng sen 5
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Trên đỉnh Trúc Sơn 2
Trên đỉnh Trúc Sơn 2
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 73 × R 92
Tuyên Quang
Cho thuêBản in
Nàng sen 7
Nàng sen 7
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 4
Nàng sen 4
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Sen 1
Đã bán
Sen 1
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Đêm mưa
Đêm mưa
Sơn dầu / 2021 / C 100 × R 100
Bình minh trên Tây Tạng
Bình minh trên Tây Tạng
Lụa / 2020 / C 80 × R 120
Hà Nội
Cho thuêBản in
Trừu tượng 03
Trừu tượng 03
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bình Dương
Khoảng lặng
Khoảng lặng
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 100
Phong cảnh rừng quốc gia Bạch Mã
Phong cảnh rừng quốc gia Bạch Mã
Lụa / 2022 / C 60 × R 80
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 6
Nàng sen 6
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Sen
Sen
Sơn mài / 2015 / C 80 × R 80
Hoa sen 6
Hoa sen 6
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 100
Nàng sen 10
Nàng sen 10
Lụa / 2021 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Trừu tượng 04
Trừu tượng 04
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bình Dương
Trừu tượng 06
Trừu tượng 06
Acrylic / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Nàng sen 1
Nàng sen 1
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 9
Đã bán
Nàng sen 9
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Chênh vênh 2
Chênh vênh 2
Sơn dầu / 2021 / C 150 × R 100
Trừu tượng 01
Trừu tượng 01
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bình Dương
Khung trời ngày xuân
Khung trời ngày xuân
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 100
Cao Bằng
Hoa sen 4
Hoa sen 4
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 110
Hoa sen 5
Đã bán
Hoa sen 5
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 100
Hẻm đêm
Hẻm đêm
Sơn dầu / 2021 / C 150 × R 92
Mai Phương Nam
Mai Phương Nam
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Nàng sen 2
Đã bán
Nàng sen 2
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Trừu tượng 02
Trừu tượng 02
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bình Dương
Nàng sen 3
Nàng sen 3
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Nàng sen 8
Nàng sen 8
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Quê nội
Quê nội
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Sen 3
Đã bán
Sen 3
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Trừu tượng 05
Trừu tượng 05
Acrylic / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Chênh vênh 1
Chênh vênh 1
Sơn dầu / 2021 / C 100 × R 200