Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
46,000,001 - 115,000,000 VNĐ
×
Chế độ xem:
Tuổi thơ tôi 1
Tuổi thơ tôi 1
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
Đứng giữa
Đứng giữa
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
Mùa hanh hao
Mùa hanh hao
Sơn mài / 2020 / C 81 × R 81
Nhà hiền triết
Nhà hiền triết
Sơn dầu / 2019 / C 65 × R 92.2
Hoa đêm 2
Hoa đêm 2
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 110
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 60
Ngõ
Ngõ
Acrylic / 2019 / C 100 × R 200
Ngày màu hồng
Ngày màu hồng
Acrylic / 2020 / C 80 × R 120
nắng tây nguyên
nắng tây nguyên
Acrylic / 2019 / C 140 × R 170
Bình Định
Cho thuêBản in
Đường Cong
Đường Cong
Acrylic / 2020 / C 120 × R 80
Xuân về bản
Xuân về bản
Sơn mài / 2019 / C 70 × R 50
Đắk Lắk
Bản in
Hoa chuối
Hoa chuối
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 180
miền quê
miền quê
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 140
BÌNH MINH PHỐ BIỂN
BÌNH MINH PHỐ BIỂN
Acrylic / 2015 / C 170 × R 200
Bình Định
Cho thuêBản in
Sông quê
Sông quê
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 120
nắng qua vùng lũ
nắng qua vùng lũ
Acrylic / 2017 / C 135 × R 170
Bình Định
Cho thuêBản in
Biển nhớ
Biển nhớ
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 100
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2015 / C 100 × R 75
Búi tóc
Búi tóc
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 75
Tuổi thơ tôi II
Tuổi thơ tôi II
Sơn mài / 2019 / C 58 × R 98
Thu sang
Thu sang
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 60
Ngày bình yên
Ngày bình yên
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
Bên đầm sen
Bên đầm sen
Sơn mài / 2020 / C 100 × R 75
cao nguyên xanh
cao nguyên xanh
Acrylic / 2020 / C 140 × R 170
Bình Định
Cho thuêBản in
Một ngày mới
Một ngày mới
Sơn mài / 2020 / C 42 × R 140
bến quê
bến quê
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
Sắc xuân
Sắc xuân
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
Ngày màu xanh
Ngày màu xanh
Acrylic / 2020 / C 120 × R 80
Sen 1
Sen 1
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 100
Ngày màu tím
Ngày màu tím
Acrylic / 2020 / C 120 × R 80
Không đề
Không đề
Acrylic / 2019 / C 120 × R 80
Sen 4
Sen 4
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Niềm Kiêu Hãnh
Niềm Kiêu Hãnh
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 100
Cho thuê
Dưới trăng
Dưới trăng
Sơn mài / 2020 / C 81 × R 81
Đêm trăng
Đêm trăng
Sơn dầu / 2019 / C 150 × R 180
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 75
Trong vườn 3
Trong vườn 3
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
Lung linh Phố Núi
Lung linh Phố Núi
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 90 × R 90
Cho thuê
TIẾNG SÓNG
TIẾNG SÓNG
Ảnh / 2020 / C 120 × R 120
Hoa chuối 2
Hoa chuối 2
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
Hoa tháng 4
Hoa tháng 4
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 75
Em
Em
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 70
Không gian bên ngoài
Không gian bên ngoài
Acrylic / 2020 / C 80 × R 160