Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Cảnh biển 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Nhà thờ đổ Hải Hậu
Nhà thờ đổ Hải Hậu
Acrylic / 2019 / C 60 × R 60
$348
Cho thuêBản in
Biển sớm
Biển sớm
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 55 × R 80
Hà Nội
$870
Trước giờ đi biển
Trước giờ đi biển
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 120
Hải Phòng
$913
Bãi Đá Tình Yêu
Bãi Đá Tình Yêu
Vải/ Sợi / 2018 / C 60 × R 60
Hà Nội
$87
Biển nhớ 2
Biển nhớ 2
Sơn mài / 2019 / C 100 × R 100
Hương biển Lý Sơn
Hương biển Lý Sơn
Sơn mài / 2019 / C 122 × R 164
Đợi IV
Đợi IV
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 120 × R 120
Hải Phòng
$1,200
Cho thuê
Nhớ Biển
Nhớ Biển
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 60
$348
Cho thuê
Bến thu
Bến thu
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 110 × R 80
$1,957
Bến Nôm
Bến Nôm
Màu nước / 2020 / C 38 × R 58
Bình Dương
$291
Đợi V
Đã bán
Đợi V
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 120 × R 100
Hải Phòng
$1,600
Mưa Cát Bà
Mưa Cát Bà
Sơn dầu trên Toan / 2013 / C 80 × R 100
Hải Phòng
$1,739
Abroad
Abroad
Sơn dầu / 2016 / C 83 × R 153
$3,913
Bản in
Bến sông
Bến sông
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 100 × R 150
Hải Phòng
$2,087
Bình minh 01
Bình minh 01
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 97 × R 195
Hà Nội
$2,522
Bình minh Hạ Long 2
Bình minh Hạ Long 2
Acrylic / 2017 / C 80 × R 200
$1,522
Cho thuê
Tân cảng tia sáng xanh
Tân cảng tia sáng xanh
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
$348
Cho thuêBản in
Tắm nắng
Tắm nắng
Acrylic / 2020 / C 50 × R 40
Serie Huế Xưa Và Nay
Serie Huế Xưa Và Nay
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 70 × R 140
Thừa Thiên Huế
$348
Cho thuêBản in
Dòng Sông Đỏ
Dòng Sông Đỏ
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
$1,217
Hạ Long
Đã bán
Hạ Long
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 150
$3,522
Biển hát
Biển hát
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 90
$2,043
Thăm Lưới
Thăm Lưới
Vải/ Sợi / 2014 / C 60 × R 120
$522
Cơn Giông
Cơn Giông
Acrylic / 2018 / C 80 × R 110
Hà Nội
$435
Cho thuêBản in
Biển hát chiều nay
Đã bán
Biển hát chiều nay
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 160
Hà Nội
Bản in
Hoàng hôn
Đã bán
Hoàng hôn
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
Hà Nội
Thuyền về
Thuyền về
Vải/ Sợi / 2017 / C 60 × R 60
$1,939
Bến xưa
Bến xưa
Acrylic / 2018 / C 60 × R 60
$522
Cho thuê
Nắng Cồn Tiên
Nắng Cồn Tiên
Acrylic / 2019 / C 60 × R 90
$391
Cho thuêBản in
ĐÔI BẠN
ĐÔI BẠN
Sơn dầu / 2019 / C 49 × R 94
Đà Nẵng
$957
Hòn Ói
Hòn Ói
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 100
$783
Thuyền và biển
Thuyền và biển
Bản in khắc gỗ / 2018 / C 45 × R 60
$152
Bản in
Xóm chài Hòn Sơn
Xóm chài Hòn Sơn
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 90