Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Chân dung 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Nude 26.20
Nude 26.20
Sơn dầu / 2020 / C 50 × R 77
Chân dung 26.17
Chân dung 26.17
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 80
Vũ nữ
Vũ nữ
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Chân dung 18.19
Chân dung 18.19
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 80
Em bé 71.15
Em bé 71.15
Acrylic / 2015 / C 108 × R 89
Mẹ con H'Mong
Mẹ con H'Mong
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Chân dung 49.20
Chân dung 49.20
Giấy Dó / 2020 / C 43 × R 58
Chân dung
Chân dung
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Bản in
Chân dung 39.20
Chân dung 39.20
Sơn dầu / 2020 / C 130 × R 95
Nude 13.19
Nude 13.19
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
Chân dung 7.20
Chân dung 7.20
Acrylic / 2020 / C 60 × R 60
Chân dung 17
Chân dung 17
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Chân dung 21.19
Chân dung 21.19
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 70
Lửa
Lửa
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
Cho thuêBản in
Chân dung 16
Chân dung 16
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Nude 48.18
Nude 48.18
Giấy Dó / 2018 / C 60 × R 80
Chân dung 17.20
Chân dung 17.20
Sơn dầu / 2020 / C 52 × R 40
Chân dung 5.16
Chân dung 5.16
Sơn dầu / 2016 / C 60 × R 80
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 56 × R 56
Quảng Ninh
Lam in yellow
Lam in yellow
Canvas / 2019 / C 60 × R 60
Chân dung
Chân dung
In kỹ thuật số / 2020 / C 90 × R 60
Đồng Nai
Bản in
Ngày Sum vầy
Ngày Sum vầy
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Cho thuêBản in
Dòng lệ thiên thu (1, 2,3&4)
Dòng lệ thiên thu (1, 2,3&4)
Acrylic / 2020 / C 45 × R 35
Cho thuêBản in
Chân dung 23.15
Chân dung 23.15
Than / 2015 / C 53 × R 40
Em bé 65.15
Em bé 65.15
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 69
Tự tình
Tự tình
Lụa / 2019 / C 80 × R 80
Chân dung 1.14
Chân dung 1.14
Acrylic / 2014 / C 60 × R 60
Em Minh
Đã bán
Em Minh
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 50 × R 40
Hà Nội
cô gái
cô gái
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
under
under
Acrylic / 2019 / C 90 × R 70
Cho thuêBản in
Chân dung 34.20
Chân dung 34.20
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 50
Chân dung 34.17
Chân dung 34.17
Sơn dầu / 2017 / C 42 × R 42
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2015 / C 100 × R 75
Chân dung 25.15
Chân dung 25.15
Sơn dầu / 2015 / C 108 × R 68
Chân dung 25.20
Chân dung 25.20
Sơn dầu / 2020 / C 130 × R 95
Chân dung 2.14
Chân dung 2.14
Acrylic / 2014 / C 60 × R 60
Ánh trăng Mùa thu
Đã bán
Ánh trăng Mùa thu
Acrylic / 2020 / C 90 × R 60
Hà Nội