Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Chân dung 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Miệt xứ
Miệt xứ
Canvas / 2019 / C 50 × R 70
Bình Phước
$217
Đi học
Đi học
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 80
$1,087
Cho thuêBản in
Vương
Vương
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 165 × R 103
Bình Phước
$652
nguyệt cầm
nguyệt cầm
Canvas / 2008 / C 80 × R 60
$130
Bản in
Chân dung 2
Chân dung 2
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 190 × R 60
$870
Tuổi đôi mươi
Tuổi đôi mươi
Acrylic / 2020 / C 120 × R 80
Bình Dương
$522
Bản in
Nhìn
Nhìn
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 80 × R 60
$652
Mùa
Mùa
Canvas / 2019 / C 140 × R 120
Bình Phước
$652
Sơn nữ
Sơn nữ
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 50 × R 40
$130
Thêu váy
Thêu váy
Sơn mài / 2008 / C 80 × R 60
$2,174
Thôn quê
Thôn quê
Canvas / 2015 / C 80 × R 60
$130
Bản in
Em bé
Em bé
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 15 × R 15
Quảng Bình
$87
Bản in
Hai đứa trẻ
Hai đứa trẻ
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
Hải Phòng
$2,609
The Source of Life
The Source of Life
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 120
$5,217
Cho thuêBản in
Chân dung một con người
Chân dung một con người
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 30 × R 20
Quảng Bình
$217
Bản in
Sen Hồng
Sen Hồng
Sơn dầu / 2017 / C 70 × R 70
$435
Bản in
Tịnh Văn
Tịnh Văn
Canvas / 2019 / C 100 × R 130
Bình Phước
$435
Cho thuê
Vũ nữ Ballet
Vũ nữ Ballet
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
$870
Min
Min
Canvas / 2019 / C 80 × R 110
Bình Phước
$217
Chan dung
Chan dung
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 100 × R 100
$870
Duyên xưa
Duyên xưa
Canvas / 2015 / C 70 × R 60
$109
Bản in
Sún
Sún
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 50 × R 40
Lạng Sơn
$174
Về chợ
Về chợ
Canvas / 2000 / C 90 × R 60
$261
Bản in
Chan dung
Chan dung
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 100
$870
Tinh khôi
Tinh khôi
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 60 × R 40
Lạng Sơn
$217
Cô gái Dao đỏ
Cô gái Dao đỏ
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 40
Hầu cô bé đông cuông
Hầu cô bé đông cuông
Acrylic / 2020 / C 140 × R 80
Bắc Ninh
$1,087
Chân dung
Chân dung
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 190 × R 60
$870
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 40