ĐẤT VIỆT I
Đã bán
ĐẤT VIỆT I
Sơn dầu / 2011 / C 76 × R 76
Đà Nẵng
Một sớm mùa thu
Khe thác Hin Lạp
THẮM
Bến sông quê
Hoa hướng dương với đồ xưa
Tĩnh vật hoa vàng
Ao quê
Hồng Xuân
Phong cảnh 1
Cúc họa mi
Phong cảnh
Mùa gặt
Nhạt nắng
Lên rẫy
Hoa đỏ
SEN SỚM
Quê nhà bạn
ĐẤT VIỆT II
Chân dung 2
Hoa nắng
Xuống chợ
Hoa hướng dương
Cơn Giông
Về thôi
Phố cổ 2
Đi nương
Chân dung 1
Chiều xuân 2
Góc quê bừng sáng
Hoa xương rồng