Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
màu ấm 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Quả ngọt
Quả ngọt
Bột màu trên giấy / 2018 / C 45 × R 60
Thái Nguyên
$174
Xóm núi
Đã bán
Xóm núi
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 120
Một ngày mới
Một ngày mới
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
$4,565
Dốc phố
Dốc phố
Sơn dầu / 2018 / C 120 × R 80
$870
Đồng lúa chín
Đồng lúa chín
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Thừa Thiên Huế
$435
Soi bóng
Soi bóng
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,217
Mùa hè 2
Đã bán
Mùa hè 2
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Quê em 1
Quê em 1
Màu nước / 2017 / C 50 × R 70
Thái Nguyên
$130
Cá trăng
Đã bán
Cá trăng
Acrylic / 2019 / C 90 × R 170
$1,391
Đường lên Yên Tử
Đường lên Yên Tử
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,739
Hoa dại
Hoa dại
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 80
Nghệ An
$870
Lúa hát
Lúa hát
Acrylic / 2018 / C 80 × R 140
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
$1,130
Nét quê 2
Nét quê 2
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
$870
Lối về
Lối về
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,000
Mùa xuân
Mùa xuân
Giấy Dó / 2018 / C 80 × R 65
Dưới ánh trăng non
Dưới ánh trăng non
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348
Chiều ven đê
Chiều ven đê
Acrylic / 2019 / C 100 × R 140
$1,000
Hồng phấn
Hồng phấn
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 30
Bắc Giang
$478
Bên ô cửa
Bên ô cửa
Sơn dầu / 2019 / C 110 × R 55
Hải Phòng
$913
Sóng đôi
Sóng đôi
Acrylic / 2019 / C 50 × R 50
Sen
Sen
Màu nước / 2015 / C 57 × R 45
Thái Nguyên
$130
Rặng cây
Rặng cây
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 70
Nghệ An
$696
Xuân về
Xuân về
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Góc phố 1
Góc phố 1
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 90
$522
Phố
Phố
Sơn dầu / 2016 / C 70 × R 90
$522
Hồng tỷ muội
Hồng tỷ muội
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 30
Bắc Giang
$478
Góc phố 2
Góc phố 2
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 90
$522
Em bé
Em bé
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
$1,391
Bến thuyền
Bến thuyền
Sơn mài / 2017 / C 50 × R 100
Nghệ An
$1,457
Sắc tím
Sắc tím
Bột màu trên giấy / 2014 / C 40 × R 55
Thái Nguyên
$130
Mùa hoa dã quỳ
Mùa hoa dã quỳ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Nghệ An
$1,043
Trưa hè
Trưa hè
Bột màu trên giấy / 2018 / C 50 × R 75
Thái Nguyên
$174
Nữ thần Saraswati
Nữ thần Saraswati
Sơn dầu / 2019 / C 52 × R 76
$1,000
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
$1,043
Mùa hè 1
Mùa hè 1
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Quê em
Quê em
Bột màu trên giấy / 2016 / C 38 × R 55
Thái Nguyên
$130