Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
màu ấm 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Sắc tím
Sắc tím
Bột màu trên giấy / 2014 / C 40 × R 55
Thái Nguyên
Phố
Phố
Sơn dầu / 2016 / C 70 × R 90
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn dầu / 2020 / C 74 × R 118
Quảng Bình
Soi bóng
Soi bóng
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
Quê em 1
Quê em 1
Màu nước / 2017 / C 50 × R 70
Thái Nguyên
Rặng cây
Rặng cây
Sơn mài / 2019 / C 50 × R 70
Nghệ An
Đường lên Yên Tử
Đường lên Yên Tử
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
Nghệ An
Sen
Sen
Màu nước / 2015 / C 57 × R 45
Thái Nguyên
Chiều ven đê
Chiều ven đê
Acrylic / 2019 / C 100 × R 140
Hoa dại
Hoa dại
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 80
Nghệ An
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
Đồng lúa chín
Đồng lúa chín
Acrylic / 2019 / C 60 × R 80
Thừa Thiên Huế
Nét quê 2
Nét quê 2
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 60
Nghệ An
Sóng đôi
Sóng đôi
Acrylic / 2019 / C 50 × R 50
Bến thuyền
Bến thuyền
Sơn mài / 2017 / C 50 × R 100
Nghệ An
Lối về
Lối về
Sơn dầu / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
Hai mẹ con
Đã bán
Hai mẹ con
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 40
Hà Nội
Trưa hè
Trưa hè
Bột màu trên giấy / 2018 / C 50 × R 75
Thái Nguyên
Mùa hoa dã quỳ
Mùa hoa dã quỳ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 60
Nghệ An
Cá trăng
Đã bán
Cá trăng
Acrylic / 2019 / C 90 × R 170
Góc phố 1
Góc phố 1
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 90
Quê em
Quê em
Bột màu trên giấy / 2016 / C 38 × R 55
Thái Nguyên
Hồng phấn
Hồng phấn
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 30
Bắc Giang
Dốc phố
Dốc phố
Sơn dầu / 2018 / C 120 × R 80
Góc phố 2
Góc phố 2
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 90
Em bé
Em bé
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
Xuân về
Xuân về
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100