Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Sinh hoạt 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Tết xưa
Tết xưa
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 90
Hải Phòng
$242
Câu cá
Câu cá
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 58 × R 77
Hải Phòng
$98
Góc chợ
Góc chợ
sơn mài trên gỗ / 2015 / C 60 × R 80
$1,087
Đô thị ảo 04
Đô thị ảo 04
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 120 × R 90
$5,000
Cho thuê
Tình yêu biển cả (Bản in 3/5)
Tình yêu biển cả (Bản in 3/5)
Khắc gỗ / 2003 / C 50 × R 67
Lạng Sơn
$239
Cho thuê
VƯỜN XUÂN 10
VƯỜN XUÂN 10
Acrylic / 2020 / C 92 × R 122
Đồng Nai
$696
Tâm sự 2(Bản in5/16)
Tâm sự 2(Bản in5/16)
In thạch bản / 2009 / C 21 × R 30
Lạng Sơn
$35
Cho thuê
Tuổi thơ
Tuổi thơ
Tổng hợp / 2019 / C 60 × R 80
Thả diều
Đã bán
Thả diều
Acrylic / 2018 / C 90 × R 120
$261
Câu chuyện
Đã bán
Câu chuyện
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 120
Chăn trâu
Chăn trâu
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 70 × R 90
Hải Phòng
$98
Chiều bên giếng quê
Chiều bên giếng quê
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 100
$1,217
Mùa Đại Hồi(Bản in 8/10)
Mùa Đại Hồi(Bản in 8/10)
Khắc gỗ / 2007 / C 50 × R 67
Lạng Sơn
$209
Cho thuê
Bến hẹn II(Bản in 9/16)
Bến hẹn II(Bản in 9/16)
Khắc axit / 2009 / C 54 × R 40
Lạng Sơn
$109
Cho thuê
Ngày mùa
Đã bán
Ngày mùa
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$3,913
Cầu mưa
Đã bán
Cầu mưa
Sơn mài / 2013 / C 75 × R 100
Đón Xuân
Đón Xuân
Acrylic / 2019 / C 90 × R 90
$435
Cho thuêBản in
Ký ức tuổi thơ
Ký ức tuổi thơ
Acrylic / 2016 / C 110 × R 111
$652
Thanh niên xung phong
Thanh niên xung phong
Acrylic / 2010 / C 170 × R 110
Hải Dương
$2,417
Dòng Sông Đỏ
Dòng Sông Đỏ
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
$1,217
Đô thị ảo 05
Đô thị ảo 05
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 120 × R 90
$5,000
Cho thuê
Khúc đồng dao
Khúc đồng dao
Sơn dầu / 2016 / C 90 × R 120
Bắc Ninh
$1,500
Cho thuêBản in
Mẫu tử
Mẫu tử
Acrylic / 2020 / C 70 × R 90
Hải Phòng
$146
Giã gạo
Giã gạo
Màu nước / 2019 / C 40 × R 54
Trước giờ đi biển
Trước giờ đi biển
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 120
Hải Phòng
$913
Nghề của nội
Nghề của nội
Lụa / 2019 / C 64 × R 87
$261
Cho thuêBản in
Bến hẹn III (Bản in 6/18)
Bến hẹn III (Bản in 6/18)
Khắc axit / 2009 / C 54 × R 40
Lạng Sơn
$109
Cho thuê
Chuyện Cao nguyên đá
Chuyện Cao nguyên đá
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 100
Được mùa
Được mùa
Sơn mài / 2012 / C 80 × R 100
$4,500
Giấc mơ
Giấc mơ
Sơn mài / 2013 / C 165 × R 65
$11,248
Đô thị ảo 03
Đô thị ảo 03
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 150 × R 150
$10,000
Cho thuê
Chung sức
Chung sức
Lụa / 2011 / C 68 × R 97
$348
Cho thuêBản in
Làng nghề
Làng nghề
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 90
Hải Phòng
$146
Đô thị ảo 07
Đô thị ảo 07
Sơn dầu trên Toan / 2012 / C 150 × R 215
$15,000
Cho thuê
Đêm nằm mộng biển
Đêm nằm mộng biển
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 60
Vĩnh Long
$2,303
Dâng lên đất trời
Dâng lên đất trời
Acrylic / 2020 / C 100 × R 140
$1,452
Chợ Sớm
Giới thiệu
Chợ Sớm
Lụa / 2009 / C 120 × R 80