Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Sông nước 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Bến vắng 2
Bến vắng 2
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,300
Bến vắng 1
Bến vắng 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,600
Giữa dòng 1
Giữa dòng 1
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 130 × R 150
Hải Phòng
$1,500
Buổi sáng ven sông
Buổi sáng ven sông
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,087
Cho thuê
bến hạ
bến hạ
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
chiều qua phố cũ
chiều qua phố cũ
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 70 × R 80
Hải Phòng
$1,000
Hạ buồm
Hạ buồm
Acrylic / 2019 / C 65 × R 105
Bức tường cũ 2
Bức tường cũ 2
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 110 × R 130
Hải Phòng
$1,300
Ngẫu hứng Dòng sông
Ngẫu hứng Dòng sông
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 80
$2,174
Chú bé bắt cá
Chú bé bắt cá
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 100 × R 50
Hải Phòng
$1,000
Bến mơ
Bến mơ
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 100 × R 120
Hải Phòng
$1,304
Cho thuê
Chiều buông
Chiều buông
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 120 × R 120
Hải Phòng
$1,200
Làng chài
Làng chài
Sơn dầu / 2017 / C 55 × R 60
$600
Cho thuêBản in
Lênh đênh (Bản in 4/12)
Lênh đênh (Bản in 4/12)
In thạch bản / 2009 / C 24 × R 34
Lạng Sơn
$52
Cho thuê
Dòng sông êm đềm
Dòng sông êm đềm
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 120
Bức tường cũ 1
Bức tường cũ 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 100
Hải Phòng
$1,100
Phố cũ
Phố cũ
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 80 × R 80
Hải Phòng
$800
Bên ô cửa sổ
Bên ô cửa sổ
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 70 × R 170
Hải Phòng
$1,200
Góc Hạ Long
Góc Hạ Long
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 120
Bến mơ
Bến mơ
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 120 × R 120
Hải Phòng
$900
Cho thuê
Ven sông
Ven sông
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 135 × R 155
$2,500
Cho thuêBản in
Bình minh trên vịnh
Bình minh trên vịnh
Acrylic / 2019 / C 80 × R 140
Chạng vạng
Chạng vạng
In độc bản / 2015 / C 60 × R 40
Lạng Sơn
$109
Cho thuê
Bến bình yên
Bến bình yên
Acrylic / 2019 / C 80 × R 120
Một buổi chiều
Một buổi chiều
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 100
Hải Phòng
$1,100