Sen

100 tác phẩm nghệ thuật được chọn bởi Indochine Art | Hội đồng nghệ thuật tại Indochine Art
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 120
Đôi bạn
Đã bán
Đôi bạn
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
Bay lên
Đã bán
Bay lên
Acrylic / 2018 / C 120 × R 80
Hương sen
Đã bán
Hương sen
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
Then
Đã bán
Then
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
Tiếng sáo
Đã bán
Tiếng sáo
Acrylic / 2018 / C 80 × R 120
Mùa hạ
Đã bán
Mùa hạ
Acrylic / 2018 / C 80 × R 160
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
Sen 4
Sen 4
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
Sen 7
Sen 7
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 70
Sen 10
Sen 10
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
Sen 8
Sen 8
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Sen 5
Sen 5
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 122
Sen 06
Sen 06
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
Sen 9
Sen 9
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
Hoa sen
Hoa sen
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 95
Cho thuêBản in
Sen 1
Sen 1
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
Sen hạ
Đã bán
Sen hạ
Dó bồi trên toan / 2018 / C 85 × R 125
Bản in
Sen 2
Sen 2
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 55
Cho thuêBản in
Sen 1
Sen 1
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 55
Cho thuêBản in
Sen sớm
Sen sớm
Dó bồi trên toan / 2018 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Sen 3
Sen 3
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 55
Cho thuêBản in
Nắng thu 05
Nắng thu 05
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Cho thuê
Đêm
Đêm
Acrylic / 2017 / C 90 × R 70
Cho thuê
Nắng thu 04
Nắng thu 04
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Cho thuê
Nắng thu 03
Nắng thu 03
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Cho thuê
Khoe sắc
Khoe sắc
Tổng hợp / 2015 / C 83 × R 83
Dưới nước
Dưới nước
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Cho thuê
Sương sớm
Sương sớm
Tổng hợp / 2018 / C 83 × R 83
Nắng thu 02
Nắng thu 02
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
Cho thuê
Không đề 06
Không đề 06
Acrylic / 2018 / C 90 × R 70
Cho thuê
Sen xanh
Sen xanh
Acrylic / 2018 / C 120 × R 100
Cho thuê
Sức sống
Sức sống
Tổng hợp / 2017 / C 118 × R 83
Giao mùa
Giao mùa
Acrylic / 2018 / C 165 × R 120
Cho thuê
Không đề 05
Không đề 05
Acrylic / 2018 / C 90 × R 70
Tình yêu
Tình yêu
Tổng hợp / 2017 / C 83 × R 83
Nắng thu 06
Nắng thu 06
Acrylic / 2018 / C 165 × R 120
Cho thuê
Dấu mùa phai
Dấu mùa phai
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
Hà Nội
Cho thuêBản in
Sen
Đã bán
Sen
Màu nước / 2018 / C 60 × R 40
Quảng Ninh
Tĩnh vật hoa sen
Tĩnh vật hoa sen
Màu nước / 2018 / C 42 × R 29.7
Quảng Ninh
Bản in
Sắc hương mùa hạ 1
Đã bán
Sắc hương mùa hạ 1
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
Hà Nội
Bản in
Tình sen
Đã bán
Tình sen
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Hà Nội
Sen hồng
Sen hồng
Acrylic / 2016 / C 100 × R 100
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Sen
Sen
Màu nước / 2019 / C 56 × R 56
Hà Nội
Cho thuêBản in
Vấn vương mùa cũ
Vấn vương mùa cũ
Màu nước / 2019 / C 78 × R 54
Hà Nội
Cho thuêBản in
Sen #7
Đã bán
Sen #7
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 70
Hải Dương
Sen hồng
Sen hồng
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 80
Cho thuê
Sen
Sen
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Cho thuê
Hương mùa hè
Đã bán
Hương mùa hè
Màu nước / 2019 / C 76 × R 56
Hà Nội
Bản in
Phụ nữ và sen
Phụ nữ và sen
Sơn dầu / 2014 / C 120 × R 90
Hà Nội
Sen vàng
Đã bán
Sen vàng
Sơn dầu / 2019 / C 75 × R 150
Sen tàn
Đã bán
Sen tàn
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 40 × R 40
Bản in
Sen
Sen
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
Cho thuêBản in
Sen ấm
Đã bán
Sen ấm
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Hải Dương
Bản in
Sen
Đã bán
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
Hà Nội
Bản in
Chen
Chen
Acrylic / 2019 / C 90 × R 60
Hải Dương
Bản in
Chen 2
Đã bán
Chen 2
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Hải Dương
Bản in
Mùa sen (2019)
Mùa sen (2019)
Acrylic / 2019 / C 70 × R 80
Cho thuê
Sen tháng 6
Sen tháng 6
Màu nước / 2019 / C 38 × R 27
Cho thuêBản in
Cánh đồng sen
Cánh đồng sen
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
Cho thuêBản in
Đôi bạn
Đôi bạn
Acrylic / 2019 / C 110 × R 80
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Sắc sen 9
Sắc sen 9
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
Sen
Sen
Acrylic / 2019 / C 60 × R 50
Cho thuê
Hương tháng sáu
Đã bán
Hương tháng sáu
Khắc gỗ / 2019 / C 35 × R 45
Thừa Thiên Huế
Bản in
Hoa sen 2
Đã bán
Hoa sen 2
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
Hoa sen trắng
Hoa sen trắng
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 60 × R 120
Cho thuê
Sen sớm
Sen sớm
Sơn dầu / 2018 / C 49 × R 58
Đà Nẵng
Sen son
Sen son
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
Cho thuê
Sen tàn
Sen tàn
Acrylic / 2018 / C 100 × R 50
Cho thuêBản in
Sen và tĩnh vật 4
Đã bán
Sen và tĩnh vật 4
Lụa / 2019 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Bản in
Sen và tĩnh vật 2
Đã bán
Sen và tĩnh vật 2
Lụa / 2018 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và tĩnh vật 3
Đã bán
Sen và tĩnh vật 3
Lụa / 2018 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Sen và tĩnh vật 1
Đã bán
Sen và tĩnh vật 1
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Chuyện nhỏ chuyện to
Chuyện nhỏ chuyện to
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 120
Bình Dương
Cho thuê
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Đã bán
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Lụa / 2018 / C 42 × R 80
Thừa Thiên Huế
Đài sen
Đài sen
Sơn dầu / 2017 / C 130 × R 100
Sen và cá 2 (Liên ngư)
Sen và cá 2 (Liên ngư)
Lụa / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Sen và cá 4
Đã bán
Sen và cá 4
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 3
Đã bán
Sen và cá 3
Lụa / 2018 / C 43 × R 80
Thừa Thiên Huế
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Màu nước / 2018 / C 60 × R 40
Quảng Ninh
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Màu bột / 2000 / C 79 × R 54
Quảng Ninh
Sen và cá 1 (Liên ngư)
Đã bán
Sen và cá 1 (Liên ngư)
Lụa / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
Sen
Sen
Sơn mài / 2019 / C 45 × R 30
Sen hồng
Sen hồng
Acrylic / 2019 / C 40 × R 82
Quảng Ninh
Sen giữa hạ
Sen giữa hạ
Acrylic / 2019 / C 90 × R 120