Sen

103 tác phẩm nghệ thuật được chọn bởi Indochine Art | Hội đồng nghệ thuật tại Indochine Art
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 120
Khoảng Trống
Đã bán
Khoảng Trống
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Đôi Bạn
Đã bán
Đôi Bạn
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Bay Lên
Đã bán
Bay Lên
Acrylic / 2018 / C 120 × R 80
$826
Hương Sen
Đã bán
Hương Sen
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Then
Đã bán
Then
Acrylic / 2018 / C 130 × R 43
$696
Tiếng Sáo
Đã bán
Tiếng Sáo
Acrylic / 2018 / C 80 × R 120
$826
Mùa Hạ
Đã bán
Mùa Hạ
Acrylic / 2018 / C 80 × R 160
$1,087
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 80
$417
Sen 4
Sen 4
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
$870
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 100
$870
Sen 7
Sen 7
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 70
$426
Sen 10
Sen 10
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$835
Sen 8
Sen 8
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
$313
Sen 5
Sen 5
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 122
$849
Sen 06
Sen 06
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$835
Sen 9
Sen 9
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 70
$730
Hoa sen
Hoa sen
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 95
$1,500
Cho thuêBản in
Sen 1
Sen 1
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 60
$313
Sen Hạ
Sen Hạ
Dó bồi trên toan / 2018 / C 85 × R 125
$1,696
Cho thuêBản in
Sen 2
Sen 2
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Sen 1
Sen 1
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Sen sớm
Sen sớm
Dó bồi trên toan / 2018 / C 80 × R 60
$1,087
Cho thuêBản in
Sen 3
Sen 3
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Nắng Thu 05
Nắng Thu 05
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Đêm
Đêm
Acrylic / 2017 / C 90 × R 70
$1,261
Cho thuê
Nắng Thu 04
Nắng Thu 04
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Nắng Thu 03
Nắng Thu 03
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Dưới Nước
Dưới Nước
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Nắng Thu 02
Nắng Thu 02
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40
$652
Cho thuê
Không Đề 06
Không Đề 06
Acrylic / 2018 / C 90 × R 70
$1,261
Cho thuê
Sen Xanh
Sen Xanh
Acrylic / 2018 / C 120 × R 100
$2,391
Cho thuê
Giao Mùa
Giao Mùa
Acrylic / 2018 / C 165 × R 120
$3,696
Cho thuê
Không Đề 05
Không Đề 05
Acrylic / 2018 / C 90 × R 70
$1,261
Nắng Thu 06
Nắng Thu 06
Acrylic / 2018 / C 165 × R 120
$3,478
Cho thuê
Dấu mùa phai
Dấu mùa phai
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
Hà Nội
$217
Cho thuêBản in
Sen tháng 8
Đã bán
Sen tháng 8
/ 2019 / C 53 × R 78
Sen
Đã bán
Sen
Màu nước / 2018 / C 60 × R 40
Quảng Ninh
Sắc hương mùa hạ 1
Đã bán
Sắc hương mùa hạ 1
Màu nước / 2019 / C 56 × R 38
Hà Nội
$304
Bản in
Tình sen
Đã bán
Tình sen
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Hà Nội
$435
Sen hồng
Sen hồng
Acrylic / 2016 / C 100 × R 100
Thừa Thiên Huế
$652
Cho thuêBản in
Sen
Sen
Màu nước / 2019 / C 56 × R 56
Hà Nội
$326
Cho thuêBản in
Vấn vương mùa cũ
Vấn vương mùa cũ
Màu nước / 2019 / C 78 × R 54
Hà Nội
$413
Cho thuêBản in
Sen #7
Đã bán
Sen #7
Sơn dầu / 2019 / C 70 × R 70
Hải Dương
$478
Sen Hồng
Sen Hồng
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 80
$2,391
Cho thuê
Sen Trắng
Sen Trắng
Acrylic trên lụa / 2019 / C 87 × R 67
Thái Nguyên
$565
Sen
Sen
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
$652
Cho thuê
Hương mùa hè
Đã bán
Hương mùa hè
Màu nước / 2019 / C 76 × R 56
Hà Nội
$413
Bản in
Phụ nữ và sen
Phụ nữ và sen
Sơn dầu / 2014 / C 120 × R 90
Hà Nội
$435
Sen vàng
Sen vàng
Sơn dầu / 2019 / C 75 × R 150
$1,130
Cho thuê
Sen tàn
Đã bán
Sen tàn
sơn mài trên gỗ / 2019 / C 40 × R 40
$522
Bản in
Sen
Sen
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
$326
Cho thuêBản in
Sen ấm
Đã bán
Sen ấm
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Hải Dương
Bản in
Sen
Đã bán
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
Hà Nội
Bản in
Chen
Chen
Acrylic / 2019 / C 90 × R 60
Hải Dương
$348
Bản in
Chen 2
Đã bán
Chen 2
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Hải Dương
Bản in
2 Nửa cuộc đời
Đã bán
2 Nửa cuộc đời
Acrylic / 2019 / C 50 × R 90
Hà Nội
$430
Mùa Sen (2019)
Mùa Sen (2019)
Acrylic / 2019 / C 70 × R 80
$435
Cho thuê
Sen tháng 6
Sen tháng 6
Màu nước / 2019 / C 38 × R 27
$261
Cho thuêBản in
Cánh đồng sen
Cánh đồng sen
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
$304
Cho thuêBản in
Đôi bạn
Đôi bạn
Acrylic / 2019 / C 110 × R 80
Thừa Thiên Huế
$435
Cho thuêBản in
Sắc sen 9
Sắc sen 9
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 80
$348
Sen
Sen
Acrylic / 2019 / C 60 × R 50
$261
Cho thuê
Hương tháng sáu
Đã bán
Hương tháng sáu
Khắc gỗ / 2019 / C 35 × R 45
Thừa Thiên Huế
$261
Bản in
Hoa sen 2
Đã bán
Hoa sen 2
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,826
Sen trắng
Sen trắng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$1,739
Hoa sen trắng
Hoa sen trắng
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 60 × R 120
$2,391
Cho thuê
SEN SỚM
SEN SỚM
Sơn dầu / 2018 / C 49 × R 58
Đà Nẵng
$435
Sen son
Sen son
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 80
$522
Cho thuê
Sen tàn
Sen tàn
Acrylic / 2018 / C 100 × R 50
$522
Cho thuêBản in
Sen Tây Hồ
Đã bán
Sen Tây Hồ
Sơn mài / 2019 / C 80 × R 70
Sen và tĩnh vật 4
Đã bán
Sen và tĩnh vật 4
Lụa / 2019 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Bản in
Sen và tĩnh vật 2
Đã bán
Sen và tĩnh vật 2
Lụa / 2018 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và tĩnh vật 3
Đã bán
Sen và tĩnh vật 3
Lụa / 2018 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Sen và tĩnh vật 1
Đã bán
Sen và tĩnh vật 1
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Tĩnh vật với hoa sen
Tĩnh vật với hoa sen
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 80
$1,348
Vũ điệu tình sen
Đã bán
Vũ điệu tình sen
Acrylic / 2019 / C 100 × R 70
Hà Nội
$1,087
Chuyện nhỏ chuyện to
Chuyện nhỏ chuyện to
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 120
Bình Dương
$543
Cho thuê
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Đã bán
Sen và cá 6 (Liên Ngư)
Lụa / 2018 / C 42 × R 80
Thừa Thiên Huế
Đài sen
Đài sen
Sơn dầu / 2017 / C 130 × R 100
$1,609
Sen và cá 2 (Liên ngư)
Sen và cá 2 (Liên ngư)
Lụa / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
$2,391
Cho thuêBản in
Sen và cá 4
Đã bán
Sen và cá 4
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Sen và cá 3
Đã bán
Sen và cá 3
Lụa / 2018 / C 43 × R 80
Thừa Thiên Huế
Hoa sen
Đã bán
Hoa sen
Màu nước / 2018 / C 60 × R 40
Quảng Ninh
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Màu bột / 2000 / C 79 × R 54
Quảng Ninh
$522
Sen và cá 1 (Liên ngư)
Đã bán
Sen và cá 1 (Liên ngư)
Lụa / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
Sen
Sen
Sơn mài / 2019 / C 45 × R 30
Sen hồng
Sen hồng
Acrylic / 2019 / C 40 × R 82
Quảng Ninh
$304
Sen giữa hạ
Sen giữa hạ
Acrylic / 2019 / C 90 × R 120