Artists...
Types...
Themes...
Styles...
Materials...
cô gái 
×
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Muộn
Đã bán
Muộn
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
Em gái vùng cao
Em gái vùng cao
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 90 × R 60
$1,957
Cho thuêBản in
Xuống núi
Xuống núi
Acrylic / 2012 / C 120 × R 90
$783
Bản in
Suy tư
Suy tư
Acrylic / 2017 / C 60 × R 60
Nhớ
Đã bán
Nhớ
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
$652
Bản in
Hương Giang tôn nữ
Hương Giang tôn nữ
Sơn dầu / 2017 / C 90 × R 90
$1,348
Hai chị em Chức Nữ
Hai chị em Chức Nữ
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 80 × R 60
$304
Cho thuê
Dưới ánh trăng thu
Dưới ánh trăng thu
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 90
$1,348
Chờ
Đã bán
Chờ
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 60
Đợi
Đã bán
Đợi
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 50
Hà Nội
$522
Tuổi 13
Tuổi 13
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 80
$1,348
Hot girl H'mong
Hot girl H'mong
Màu nước / 2016 / C 38 × R 28
$217
Cho thuêBản in
Min
Min
Canvas / 2019 / C 80 × R 110
Bình Phước
$217
Hạnh phúc
Hạnh phúc
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
$2,043
Cho thuê
Đón chào ngày 8/3
Đón chào ngày 8/3
Acrylic / 2018 / C 90 × R 70
$2,239
Cho thuê
" ...Chờ Mãi Anh Sang..."
Đã bán
" ...Chờ Mãi Anh Sang..."
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 160
Hà Nội
$3,043
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Hà Nội
$435
Cho thuêBản in
Em của ngày hôm qua
Em của ngày hôm qua
Sơn mài / 2019 / C 40 × R 40
$522
Cho thuê