Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Dân gian 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Trưa hè
Trưa hè
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 50 × R 50
$174
Cho thuê
Liền chị
Liền chị
Sơn dầu / 2017 / C 72 × R 90
Bắc Ninh
$1,200
Cho thuêBản in
Hoa đồng chiêm
Hoa đồng chiêm
Sơn dầu / 2016 / C 100 × R 160
Bắc Ninh
$2,500
Cho thuêBản in
Ấm đất Đông Sơn
Ấm đất Đông Sơn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 70
$391
Cho thuêBản in
Đến hẹn lại lên
Đến hẹn lại lên
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 80 × R 100
Bắc Ninh
$1,200
Cho thuêBản in
Tiếng vọng đồng quê
Tiếng vọng đồng quê
Sơn dầu / 2015 / C 90 × R 198
Bắc Ninh
$2,500
Cho thuêBản in
Múa nhạc
Múa nhạc
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
Vũ điệu của trăng
Vũ điệu của trăng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$2,500
Cho thuê
Múa rằm trung thu
Múa rằm trung thu
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
Chúm
Đã bán
Chúm
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 50
$304
Bản in
Chen 2
Đã bán
Chen 2
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Hải Dương
Bản in
Khúc đồng dao
Khúc đồng dao
Sơn dầu / 2016 / C 90 × R 120
Bắc Ninh
$1,500
Cho thuêBản in
Sen 2
Sen 2
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Sen sớm
Sen sớm
Dó bồi trên toan / 2018 / C 80 × R 60
$1,087
Cho thuêBản in
Đêm xuân
Đêm xuân
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 60
$370
Cho thuêBản in
Đêm muộn
Đêm muộn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 60
$370
Cho thuêBản in
Sen ấm
Đã bán
Sen ấm
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Hải Dương
Bản in
Sen 1
Sen 1
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Dùng giằng quan họ
Dùng giằng quan họ
Sơn mài / 2018 / C 133 × R 133
$40,261
Cho thuê
Sen 3
Sen 3
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Ngựa ông đã về
Ngựa ông đã về
Sơn dầu / 2016 / C 80 × R 100
Bắc Ninh
$1,200
Cho thuêBản in
Đèn thời Trần
Đèn thời Trần
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 80
$522
Cho thuêBản in
Quan họ ngày xuân
Quan họ ngày xuân
Sơn dầu / 2017 / C 80 × R 168
Bắc Ninh
$2,000
Cho thuêBản in
Chùa trăm gian
Chùa trăm gian
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 100
$2,000
Cho thuê
Đón bạn ngày xuân
Đón bạn ngày xuân
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 72 × R 90
Bắc Ninh
$1,200
Cho thuêBản in