Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Dân gian 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Ấm đất Đông Sơn
Ấm đất Đông Sơn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 70
$391
Cho thuêBản in
Sen sớm
Sen sớm
Dó bồi trên toan / 2018 / C 80 × R 60
$1,087
Cho thuêBản in
Hoa đồng chiêm
Hoa đồng chiêm
Sơn dầu / 2016 / C 100 × R 160
Bắc Ninh
$2,500
Cho thuêBản in
Sen và tĩnh vật 1
Đã bán
Sen và tĩnh vật 1
Lụa / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Đêm xuân
Đêm xuân
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 60
$370
Cho thuêBản in
Đón bạn ngày xuân
Đón bạn ngày xuân
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 72 × R 90
Bắc Ninh
$1,200
Cho thuêBản in
Liền chị
Liền chị
Sơn dầu / 2017 / C 72 × R 90
Bắc Ninh
$1,200
Cho thuêBản in
Dùng giằng quan họ
Dùng giằng quan họ
Sơn mài / 2018 / C 133 × R 133
$40,261
Cho thuê
Ngựa ông đã về
Ngựa ông đã về
Sơn dầu / 2016 / C 80 × R 100
Bắc Ninh
$1,200
Cho thuêBản in
Sen 2
Sen 2
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Đêm muộn
Đêm muộn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 60
$370
Cho thuêBản in
Khúc đồng dao
Khúc đồng dao
Sơn dầu / 2016 / C 90 × R 120
Bắc Ninh
$1,500
Cho thuêBản in
Sen ấm
Đã bán
Sen ấm
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Hải Dương
Bản in
Múa nhạc
Múa nhạc
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
Sen 3
Sen 3
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Đến hẹn lại lên
Đến hẹn lại lên
Sơn dầu trên Toan / 2017 / C 80 × R 100
Bắc Ninh
$1,200
Cho thuêBản in
Vũ điệu của trăng
Vũ điệu của trăng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 120
$2,500
Cho thuê
Đèn thời Trần
Đèn thời Trần
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 80
$522
Cho thuêBản in
Sen 1
Sen 1
Sơn dầu / 2018 / C 55 × R 55
$435
Cho thuêBản in
Cánh đồng lúa
Đã bán
Cánh đồng lúa
Tổng hợp / 2017 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Chen 2
Đã bán
Chen 2
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Hải Dương
Bản in
Chùa trăm gian
Chùa trăm gian
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 100
$2,000
Cho thuê
Quan họ ngày xuân
Quan họ ngày xuân
Sơn dầu / 2017 / C 80 × R 168
Bắc Ninh
$2,000
Cho thuêBản in
Cổ tích 8
Cổ tích 8
Lụa / 2017 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
$2,826
Bản in
Tiếng vọng đồng quê
Tiếng vọng đồng quê
Sơn dầu / 2015 / C 90 × R 198
Bắc Ninh
$2,500
Cho thuêBản in
Hoa vô thường 02
Hoa vô thường 02
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
$3,478
Bản in
Vườn mộng
Vườn mộng
Acrylic / 2019 / C 80 × R 100
$522
Chúm
Đã bán
Chúm
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 50
$304
Bản in
Trưa hè
Trưa hè
sơn mài trên gỗ / 2018 / C 50 × R 50
$174
Cho thuê
Cá Koi ( in 50 bản)
Cá Koi ( in 50 bản)
Giấy / 2019 / C 54 × R 39
$61
Bản in
Múa rằm trung thu
Múa rằm trung thu
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
Hút Mật (bản in)
Hút Mật (bản in)
Giấy / 2019 / C 54 × R 39
$62
Bản in
Dinh Cô Long Hải
Dinh Cô Long Hải
Canvas / 2019 / C 40 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
$391
Cho thuêBản in
cổ tích 12 - Tuổi thần tiên
cổ tích 12 - Tuổi thần tiên
Lụa / 2019 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
$3,478
Bản in
Hạnh phúc
Hạnh phúc
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
$391
Khúc nam ai
Khúc nam ai
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 90 × R 210
$1,087